Andra nyheter

FOFI uppmanar den svenska regeringen och EU att ta tydligt avstånd från politiskt motiverade avrättningar i Iran

I morse hängdes Jafar Kazemi och Mohammad Ali Haj Aghaii för att de sympatiserat med motståndsrörelsen Folkets mujahedin och aktivt deltagit i demonstrationerna under 2009.

Jafar Kazemi, 47, satt fängslad  från 1981 till  1991 och greps åter den 18 september 2009.

Mohammad Ali Haj Aghaii, 62, satt fängslad fem år under 1980-talet, och greps även han den 18 september 2009.

Risken för dessa avrättningar har påtalats av flera organisationer och den 10 augusti uppmanade även utrikesminister Clinton den iranska regimen att släppa Kazemi och Haj Aghaii. Den 28 december 2010 avrättades en annan sympatisör till Folkets mujahedin, Ali Saremi, 63. Dessa avrättningar utgör en del av den lavin av avrättningar som nu sveper över Iran. Sedan årsskiftet har enligt officiella iranska uppgifter redan 70 avrättningar verkställts.

Förutom de redan avrättade aktivisterna riskerar en lång rad politiska fångar, företrädsevis sympatisörer till Folkets mujhedin, att avrättas. Några som riskerar omedelbar avrättning för band med Folkets mujahedin är Almira Vazehan, 48, Mohsen Daneshpour Moqadam, 67, och hans son Ahmad, Javad Lari, 55 samt Mohsen Dokmechi.

Avrättningarna utgör ett led i den allt mer trängda regimens försök att genom avrättningar skrämma befolkningen till underkastelse. Tystnad från omvärlden tolkas av den iranska regimen som ett klartecken att framhärda i detta försök. Den svenska regeringen och EU kan därför inte stillatigande bevittna dessa avrättningar, utan måste istället öppet kräva av den iranska regimen att upphöra med sådana samt tydligt ta ställning för kravet att ett demokratiskt styrelseskick med respekt för mänskliga rättigheter införs i Iran.