Mänskliga Rättigheter, Nyheter

EP antar ny resolution mot Iran, fördömer MR-kränkningar i landet

Europaparlamentet, EP, antog på torsdagen en ny resolution mot prästerskapets förtryck och fördömde behandlingen av människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh.

Resolutionen lyfter fram att den framstående iranska människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh har dömts till 11 års fängelse efter att ha åtalats för verksamhet som hotar den nationella säkerheten, medlemskap i Centrumet för människorättsförsvarare, underlåtelse att bära hijab (islamisk klädedräkt) i ett videoinspelat meddelande samt regimfientlig propaganda. Hon har även förbjudits att utöva advokatyrket och att resa under 20 års tid efter avtjänat straff. Tvåbarnsmamman Sotoudeh greps den 4 september 2010 och har sedan dess under långa perioder suttit i isoleringscell och enligt uppgift även torterats. Hon har förvägrats kontakt med sin familj och sin advokat och var vid ett tillfälle nära döden efter en hungerstrejk i protest mot fängelseförhållandena och mot avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

Under debatten som föregick omröstningen uttryckte flera av de närvarnade EP-ledamöterna sin oro för den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Iran samt fördömde prästerskapets omänskliga kraftåtgärder mot den iranska befolkning, i synnerhet mot de som kritiserar deras styre och försvarar demokrati och mänskliga rättigheter.

Europaparlamentet skriver att hundratals iranska medborgare som greps i samband med demonstrationerna i Ashura i december 2009 sitter drygt ett år senare kvar i fängelse, och myndigheterna fortsatte under hela året att gripa människor, inte minst på studentdagen den 7 december 2010. Enligt rapporter från Amnesty International sitter 70 studenter alltjämt frihetsberövade.

Parlamentet tillägger att framtvingade erkännanden, tortyr och misshandel av fångar, förvägrad sömn, isoleringsceller, hemliga fängslanden, tillämpning av grym, omänsklig eller förnedrande behandling, fysiska övergrepp, bland annat sexuellt våld, och straffrihet för statstjänstemän förekommer alltjämt i stor omfattning i Iran och skapar starka tvivel om huruvida landets rättsliga förfaranden är rättvisa och öppna.

En av ledamöterna påpekade i sitt anförande under debatten att Nasrin Sotoudehs straffdom påvisar den obehagliga verkligheten i dagens Iran nämligen att försvar av mänskliga rättigheter betraktas som ett hot mot den nationella säkerheten.

Resolutionen belyser även andra fall av systematiska övergrepp mot människorättsadvokater och människorättsaktivister i Iran däribland fallen med Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani och Houtan Kian som hotas av åtal. EP kritiserar också frihetsberövandet av Sotoudehs make, Reza Khandan,som  kallades till polisen den 15 januari. Han hölls kvar över natten, släpptes fri mot borgen från tredje person och står nu åtalad för sin verksamhet på sin hustrus vägnar.

Europaparlamentet uppmanar i sin resolution Irans regering att omedelbart och villkorslöst frige Nasrin Sotoudeh och alla andra samvetsfångar, och anser att domen mot Nasrin Sotoudeh är av politisk natur och syftar till att försätta en av Irans ledande människorättsförsvarare ur spel.

Parlamentet beklagar djupt bristen på rättvisa och insyn i Irans rättsordning och uppmanar samtidigt de iranska myndigheterna att säkra en normal rättsordning, både i lagstiftningen och i praktiken. Parlamentet vädjar till chefen för det iranska rättsväsendet, Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, att tillsätta en oberoende kommission som ska utreda åtalen mot människorättsadvokater och ställa alla tjänstemän som deltagit i olagliga förfaranden till svars.

Resolutionen påkallar även det internationella samfundet och uppmanar FN att återinföra ett FN-mandat för en särskild rapportör som ska utreda människorättsbrott och främja ansvarsskyldighet för dem som begår människorättsbrott i Iran. Samtidigt kräver

Europaparlamentet påpekar i resolutionen att det vill se hårdare åtgärder mot de ansvariga för dessa kränkningar. Parlamentet tillkännager att den nuvarande förteckningen över individer och organisationer som är föremål för EU:s reseförbud och frysta tillgångar bör utvidgas till att omfatta iranska tjänstemän som bär ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna, förtryck och inskränkning av friheten i Iran.

Europaparlamentet hyllar samtidigt Nasrin Sotoudehs mod och engagemang i arbetet att försvar de mänskliga fri- och rättigheterna i Iran.

Europaparlamentets resolution av den 20 januari 2011 om Iran – fallet Nasrin Sotoudeh, i sin helhet:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0028+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV