Nukleärt, Nyheter

Norge antar omfattande sanktioner mot Iran

Det norska utrikesdepartementet aviserade i ett uttalande denna vecka att landets regering har antagit mer omfattande sanktioner mot Iran. Norge kraftfullare sanktioner efter att EU införde hårdare sanktioner mot Iran över Teherans nukleära program förra året. Åtgärderna är baserade på de begränsningar som antagits av FN:s säkerhetsråd juni 2010.

Den nya rundan av sanktioner kommer att innehålla ett striktare förbud mot handel och förbud mot export av viktig utrustning och verktyg jämte teknik och tjänster som är relaterade till regimens olje- och gasindustrin. De kommer även att påverka de finansiella transaktionerna.

Samtidigt kommer det att finnas en betydligt längre lista över personer, enheter och organisationer vars tillgångar nu blir frysta.

Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre säger enligt pressmeddelandet att ”Dessa sanktioner resulterar direkt från det faktum att Iran hittills har vägrat att följa FN-säkerhetsrådets rekommendationer och resolutioner. Landet har också underlåtit att samarbeta med Internationella atomenergiorganet, IAEA, i enlighet med sina internationella förpliktelser. ”

Norska statstjänstemän beslutade att ansluta sig till de mer omfattande sanktionerna mot Iran, den 27 juli 2010. Ett viktigt mål är att anpassa norska lagar med dem i EU så att samma regler ska gälla för norska företag som företagen i EU.

Europeiska unionen implementerade bestämmelserna den 25 oktober 2010. Lagändringar föreslagna till den norska regeringen på fredag, tvingar fram mer rättsliga föreskrifter i Norges rättssystem för att genomföra mer omfattande restriktioner mot Iran.

Försummelse av att följa de nya sanktionerna kan leda till böter eller i grövsta fall fängelsestraff. Norska myndigheter meddelar att de nya restriktionerna kommer att börja gälla från den 18 januari.