Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Ökade kraftåtgärder mot kristna i Iran

Iranska myndigheter har gripit omkring 70 kristna sedan juldagen vid olika tillslag. Kraftåtgärderna mot den kristna minoriteten undanröjer de islamiska ledarnas begränsade religiösa tolerans och slår håll på myten om att prästerskapet ger utrymme för andra religioner.

Den senaste tidens razzior har varit riktade mot kristna grupper på gräsrotsnivå vilka enligt iranska myndigheter utgör ett hot mot den islamiska staten. Samtidigt ökar myndigheternas misstänksamhet mot dessa grupper med allt från att försöka konvertera muslimer till att vara en möjlig stödjepunkt för utländskt inflytande.

Kristna aktivister hävdar att deras iranska bröder förföljs helt enkelt för att dem tillber utanför de officiellt sanktionerade traditionella kyrkorna.

Mest utsatta är det lilla samhället av iranska kristna som samlas för bön och bibelläsning i privata bostäder, s.k. ”hemkyrkor” utom synhåll för myndigheterna. De är en del av en större ”husförsamlings rörelse” som har slagit rot i andra länder med sträng kontroll över kristliga verksamheter likt Kina och Indonesien.

Kristna, judar och zoroastrier, har skyddad status under den iranska konstitutionen men många religiösa minoriteter känner ett ökat tryck från den islamiska staten när hårdföra krafter såsom den mäktiga Revolutionsgardet utövar allt större inflytande. Det finns få sociala hinder i Iran som skiljer muslimer och andra religiösa minoriteter såsom separata stadsdelar eller universitet. Men religiösa minoriteter hindras systematiskt från att inneha höga offentliga och militära ämbeten. Religiösa fester är tillåtna men inga politiska budskap eller övertoner tolereras.

Under tidigare år har myndigheter iscensatt arresteringar av kristna och andra religiösa minoriteter, men de senaste tillslagen anses vara bland de största och mest samordnade. Kristna iranier vänder sig allt mer till husförsamlingar i strävan att undvika övervakning av sanktionerade kyrkor från islamiska auktoriteter, vilka håller en närmare koll på religiösa minoriteter alltsedan de folkliga protesterna efter det omtvistade presidentvalet under sommaren 2009, då den hårdföra presidenten Mahmoud Ahmadinejad höll sig kvar vid makten.

Arresteringsvågen började under juldagens morgon och sedan dess har oppositionswebbplatser rapporterat om omkring 70 kristna arresteringar, däri några som anses vara pastorer i husförsamlings rörelsen. Många släpptes senare, men rapporterna gör gällande att mer än ett dussin sitter kvar i häkte och att myndigheterna har antytt att flera räder är möjliga.

Teheran-guvernören Morteza Tamadon beskrev de arresterade kristna som ”hårdföra” missionärer som har ”trängt sig in på islam likt en parasit”, enligt uttalande citerade av den officiella nyhetsbyrån IRNA. Han föreslog även att de skulle ha band till Storbritannien, vilket är en vanlig anklagelse i Iran som hänvisar till politiska oppositionsgrupper, Teheran hävdar backas upp av väst.

Myndigheterna uppfattar sannolikt någon form av utmaning mot den religiösa status quo och ”känner sig osäkra”, säger chefen för den iranska kristna nyhetsbyrån, Saman Kamvar, till Associated Press, AP.

Kamvar lägger skulden för den senaste tidens skärpta kraftåtgärder mot den kristna minoriteten på Irans högste andlige ledare Ali Khamenei som fördömde ökningen av antalet privata huskyrkor i sina kommentarer under den förra månaden.

”Det är min åsikt att detta gav ett grönt ljus till de andra myndigheterna att slå ned på de kristna”, säger Kamvar till AP från Kanada, där han nu bor.