Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Överhängande risk för en ny avrättningsvåg i Iran

Med beaktande av information från sina egna källor inne i Iran varnar Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, för en överhängande risk för än fler  avrättningar av politiska fångar i landet. Enbart under de fyra senaste dagarna har  prästerskapets s.k. rättsväsende sammanlagt avrättat 14 personer i hela landet.

Inför växande folkliga protester och besvärad av en djup ekonomisk och samhällelig kris som underblåses av en alltmer infekterad intern konflikt bland stridande fraktioner ter sig prästerskapet mer rabiat gentemot oppositionen och regimkritiker.

Den 28 december avrättades Ali Saremi, en 63-åig politisk fånge i Teherans Evin-fängelse anklagad för sitt samröre med den viktigaste iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin samt för att ha besökt sin son i Camp Ashraf i Irak, hemvist för 3 400 medlemmar av Folkets mojahedin.

Samtidigt är tillståndet kritiskt för en annan politisk fånge, Mohsen Dokmechi, 50 år, som lider av bukspottkörtelcancer efter att under en lång period ha nekats tillbörlig sjukvård i fängelset.

Den 30 december genomgick han en fem timmar lång operation på Modares sjukhuset men hålls trots sitt tillstånd fastspänt i sin säng och vaktas idag på sjukhusets intensivvårdsavdelning av tre agenter från Revolutionsgardet. Han måste dock överföras till ett annat sjukhus för behandling samt för att genomgå kemoterapi. Men prästerskapets underrättelse- och säkerhetsministerium försvårar förflyttningen och har dessutom infört besöksförbud för anhöriga och vänner.

Mohsen Dokmechi var bland 80-talets politiska fångar och uthärdade år av tortyr för sitt stöd till Folkets mojahedin. Han var en välkänd köpman i Teheran och greps i september 2009 för sin dotters vistelse i Camp Ashraf samt för att ekonomiskt ha bistått familjer till politiska fångar.

Många andra politiska fångar får utstå svåra förhållanden och förvägras tillbörlig sjukvård. Mashallah Hamid Ha’eri som lider av akut hjärtsjukdom, Jafar Kazemi, som lider av ischias, och Mohammad Oliyaie-Fard, som lider av cancer är några av de politiska fångar vilka nekas lämplig läkarvård.

Sedan tidigare har ett stort antal familjemedlemmar av Ashraf-invånarna gripits i Iran av prästerskapets repressiva säkerhetsstyrkor. Några har dessutom dömts till döden för sitt familjeband till Folkets mojahedin. Almira Vazehan, 48, Jaafar Kazemi, 47, Mohsen Daneshpour Moqadam, 67, och hans son Ahmad, Javad Lari, 55, och Mohammad Haj-Aghai, 62 är några som riskerar omedelbar avrättning.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar den svenska regeringen, EU samt alla nationella och internationella människorättsorganisationer att kraftigt fördöma de fruktansvärda förhållandena för politiska fångar i Iran, särskilt när det gäller fångar som lider av svåra sjukdomar.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, kräver en internationell inspektionsgrupp för att undersöka situationen för politiska fångar och förhållandena i iranska fängelser.