Artikel

Stor säkerhetspådrag på Irans gator inför subventionsnedskärningar

Närvaron av säkerhetspolis vid Teherans större platser ökade dramatisk på söndag i och med att den iranska regeringen fullföljde sina långtgående planer på att avskaffa mat- och energisubventioner. Vittnen rapporterade om en tung polisnärvaro runt om i huvudstaden Teheran parallellt med säkerhetspådrag i andra storstäder som Tabriz, Kermanshah, Bandr Abbas, Kerman och Ahvaz.

Subventionsnedskärningarna i den alltmer auktoritära Islamistiska Republiken var planerade sedan en långtid tillbaka men  prästerskapet valde att avvakta dess genomförande av rädsla för folkets motreaktion.

Men inför en alltmer isolerad position på den internationella arenan samtidigt som internationella sanktioner över landets omtvistade kärnenergiprogram nu börjar bita in, har gjort att prästerskapet  tvingas bita i det sura äpplet och fullfölja sina tidigare planer trots dess fruktade konsekvenser.

Mahmoud Ahmadinejad meddelade på lördagskvällen att nedskärningarna skulle träda i kraft vid midnatt, vilket föranledde en enorm närvaro av statliga säkerhetsstyrkor på allmänna platser för att förebygga varje form av protest.

Iranska regeringen påstår att staten betalar omkring 100 miljarder dollar i subventioner varje år men experter anser att beloppet är betydligt lägre och ligger omkring 30 miljarder dollar. Iran hade planerat betydande nedskärningar på mat- och bränslesubventioner innan den senaste omgången av internationella sanktioner trädde i kraft. Ahmadinejad och hans allierade har länge insisterat på att landets oljebaserade ekonomi inte längre har råd med denna frikostighet. Ekonomer menar att de impopulära planerna på att sänka subventionerna kommer att  underblåsa inflationen som redan uppgår till mer än 20 procent.

Associated Press rapportera att enligt det nya ransoneringssystemet får varje personbil 60 liter av subventionerat bränsle per månad till ett pris av ungefär 2,70 kr/L jämfört med priset innan på runt 0,70 kr/L. Ytterligare köp av bränsle kommer nu att kosta strax under 5 kr/L, en fördubbling av det tidigare priset på bara 2,74 kr/L.

Ahmadinejad sade att hans regering kommer att betala fyra miljarder dollar i brödsubventioner men tillade att även dessa kommer att fasas ut successivt.

Den iranska regeringen meddelade att den avser att betala tillbaka en del av de pengar som staten får in via höjda priser genom kontant betalningar till folket. Regeringen har redan betalat ut ersättningar till omkring 20 miljoner familjer inför nedskärningarna.

Varje familjemedlem kommer nu att få 80 dollar i statligt bistånd för att hjälpa dem under de kommande två månaderna.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, konstaterar att Iran har trots sina enorma oljerikedomar ingen fungerande ekonomi främst på grund av frånvaron av en ansvarsfull och övergripande ekonomisk politik under de senaste tre decennierna. Detta i kombination med utspridd korruption, omfattande statliga bedrägerier präglad av stjälande av offentliga medel, enorma investeringar i utlandet bland annat i Venezuela, Brasilien och Turkiet i utbyte mot internationellt stöd samt finansiering av terroristgrupper i regionen såsom Hamas och Hizbollah har bidragit till att Irans statliga inkomster inte kommer till nytta för befolkningen utan hamnar i prästerskapets egna fickor och finansierar deras aggressionspolitik i regionen och världen.

I sammanhanget kan FFFI inte bortse från de enorma kostnader som regimens kärnvapenprogram och konstruktion av hemliga nukleära anläggningar har medfört under de senaste tio åren.