Folkliga protester, Nyheter

Folkliga protester mot regimen, vid firandet av Ashura-högtiden

Folkliga protester mot den iranska diktaturen har anordnats runt om i Iran där folk visar sin avsky och vrede mot prästerskapets religiösa diktatur genom slagordet  ”Ned med Diktatorn”. Protester har ägt rum i bland annat huvudstaden Teheran, Isfahan, Tabriz och Rasht. Enligt FFFI:s källor har folket rivit ner porträtt på Khomeini och Khamenei samtidigt som man ropade slagord mot prästerskapets envälde.

Säkerhetspådragen i Teheran och andra städer har varit rigorösa sedan flera veckor tillbaka, med en stor närvaro av statliga säkerhetsstyrkor, SSF på allmänna platser och ökade tillslag mot studenter och regimkritiker. Detta för att regimen fruktade massiva folkliga protester i samband med firandet av Ashura-högtiden, i synnerhet för att utdelade flygblad hade uppmanat  iranska folket till att delta i anti-regim protester och till att hedra minnet av de som  föll offer för regimens brutala övervåld under förra årets Ashura-firande, vilket präglades av stora folkliga protester mot prästerskapets styre.

Förtrycket och förföljelsen  i förebyggande syfte har varit  intensiv, till den graden att Teheran har omvandlats till en stad under ett oannonserat undantagstillstånd. Statliga säkerhetsstyrkor tillsammans med Bassij-styrkan har slagit till mot varje minsta folksamling och under dagen hindrat demonstranter från att komma samman i sina protester. Det rapporteras även om att regimens repressiva organ har drabbat samman med folket som hade trotsat undertryckandet och kommit ut för att protestera. Flera demonstranter i olika städer runt om Iran har arresterats och skadats till följd av regimens kraftåtgärder  mot de folkliga protesterna.

Amnesty International utfärdade ett uttalande av den 14 december 2010 inför Ashura-dagen där man uppmanade regimen och dess säkerhetsstyrkor till återhållsamhet och respekt för medborgarnas rätt  att fredligt uttrycka sina åsikter. Samtidigt uppmanade organisationen iranska myndigheter till ovillkorlig frigivning av alla samvetsfångar i Iran.