Engagemang

Protest mot Nouri al-Malekis aggression mot Camp Ashraf

FFFI- lördag den 11 dec. 

Protest- lördag 11 dec. Mehdi Fathi, blev en offer för Nouri al-Malekis gymma handling mot Camp Ashraf.

Närmare än 200 exiliranier och sympatisörer till iranska nationella motståndsrådet trotsade vinterkylan i huvudstaden och samlades idag utanför den irakiska ambassaden i Stockholm för att protestera mot den irakiska regeringens inhumana belägring av Camp Ashraf, hemvist för 3 400 medlemmar av den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin i Irak.

Bland deltagarna fanns även anhöriga till lägerinvånarna som kraftigt fördömde de irakiska styrkornas repressiva åtgärder  och restriktioner mot deras anhöriga i Ashraf, i synnerhet den senaste tidens förbud mot läkarbesök för bl.a. cancersjuka lägerinvånare.

Under protestaktionen hedrades minnet av Mehdi Fathi, en Ashraf-invånare som led av svår cancer och som avled igår i Camp Ashraf efter att ha förvägrats livsnödvändig specialistvård under en längre tid till följd av den irakiska regeringens inhumana restriktioner mot lägerinvånarna. Demonstranterna fördömde de pågående omänskliga åtgärderna mot invånarna i Ashraf däribland restriktioner på mat- och medicinleveranser samt förbud mot läkarbesök för de invånare som lider av allvarliga sjukdomar såsom cancer. Åtgärder har införts successivt alltsedan början av 2009 när irakiska regeringen tog över säkerhetsansvaret från de  amerikanska och multinationella styrkorna i Irak.   

Demonstranterna uppmanade:

–    USA och FN att ingripa för att upphäva den grymma belägringen och stoppa de inhumana begränsningarna mot Ashraf-invånarna,

–    USA att vidta åtgärder för att amerikanska styrkor återigen ska ta över beskyddet av Camp Ashraf, precis som de gjorde under åren 2003 till 2008

–   FN att stationera ett permanent övervakningsteam från UNAMI i Camp Ashraf för att garantera att lägerinvånarnas rättigheter upprätthålls i enlighet med internationella lagar.

Förenade Föreningar För et Fritt Iran, FFFI, sänder sina djupaste kondoleanser till Ashraf-invånarna för Mehdi Fathis bortgången och lägger ansvaret för denna tragedi på Nuri al-Malikis regering som under de senaste två åren helt ignorerat Ashraf-invånarnas stipulerade rättigheter som skyddade personer under den fjärde Genèvekonventionen.

Förenade Föreningar För et Fritt Iran, FFFI, fördömer irakiska regeringens införande av inhumana restriktioner mot Ashraf-invånarna, med avsikt att göra livet outhärdlig för lägerinvånarna och understryker att dessa är i strid mot gällande internationella lagar och konventioner.
Förenade Föreningar För et Fritt Iran, FFFI, beser den grymma behandlingen av invånarna i Ashraf som en i raden av al-Malikis försök ämnad att blidka prästerskapets regim i Iran för att säkra deras stöd för sin andra period som premiärminister i Irak. 

Stoppa den grymma belägringen av av Camp Ashrafs invånare i Irak