Nyheter

Kärnkraftsamtalen med Iran avslutad utan genombrott

Stormakter och Iran slutade två dagars samtal på tisdagen men det fanns inga tecken på något genombrott i den långdragna tvisten om Irans kärnvapens ambitioner rapporterar Reuters.

Resultatet var inte helt oväntat. Iran vill vinna ytterligare tid samtidigt som man vill minska påtryckningar från väst, anser Iran experter.

Iranska statliga televisionen sade att Iran och de sex stormakterna – USA, Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och Kina – skulle mötas igen i Istanbul i slutet av nästa månad.

Vid  samtalen i Genève, försökte väst sätta samordnade påtryckningar på Iran för att komma överens om att diskutera internationella oron över landets nukleära program, som väst misstänker syftar till att tillverka bomber.

Men Iran gjorde klart att man inte skulle kompromissa i tvisten, vilken har potential att utlösa en militär konflikt i Mellanöstern med allvarliga konsekvenser för världsekonomin.

”Iran kommer att fortsätta samtalen endast om de bygger på ömsesidigt samarbete och endast i de frågor där båda sidor är överens om,” sade iranske chefsförhandlaren i kärnenergifrågan Saeed Jalili.

”Vi kommer inte att prata om Irans nukleära rättigheter och Iran kommer aldrig att acceptera påtryckningar, säger han till iranska statliga televisionen.

Mötet understryker hur långt de två sidorna står ifrån varandra.

President Mahmoud Ahmadinejad sade att förhandlingar skulle kunna vara ”givande ” om sanktionerna mot Iran över dess nukleära verksamhet skrotades.

Västmakterna vill att den islamiska staten tyglar sin kärntekniska anrikningsverksamhet, som kan ha både fredliga och militära ändamål, men Teheran har ideligt vägrat att göra detta.

Iran insisterar att landets nukleära program är utformat för att producera el så att det kan exportera mer av sin frikostiga olja.

De sex stormakterna, som representeras av Europeiska unionen genom dess utrikespolitiska chef Catherine Ashton, hade tonat ner förväntningarna på ett genombrott i samtalen i Genève, det första samtalet på över ett år.

Men stormakterna hoppas att samtalet kommer att leda till en regelbunden serie av kontakter. ”Vi har sagt hela tiden att detta var en utgångspunkt, och målet var att ha ett nytt möte där vi kan ta saker och ting framåt”, sade en EU-diplomat.

Iran, som tillkännagav ett genombrott i sitt nukleära program inför samtalen har varit under allt större press från väst genom införda sanktioner, även om Teheran påstår att landets oljebaserade ekonomi inte har påverkats nämnvärd.