Nukleärt, Nyheter

USA sanktioner mot företag i Schweiz och på Isle of Man för kopplingar till Iran

Det amerikanska finansdepartementet meddelade på tisdagen att USA inför sanktioner mot tio företag med anknytning till iranska vapenprogram, varav åtta på Isle of Man och ett i vardera Schweiz och Malaysia.

Företagen är knutna till Islamiska republiken of Iran Shipping Lines och Bank Mellat, vilka sedan tidigare är föremål för sanktioner från USA för sin roll i att bistå Irans massförstörelsevapenprogram.

”Så länge Iran använder bulvanföretag, avknoppningar och andra former av bedrägeri för att dölja sin olagliga verksamhet, har vi för avsikt att avslöja detta agerande och därmed motverka Irans försök att kringgå amerikanska och internationella sanktioner, sade USA-sanktionernas tsar Stuart Levey som är USA:s statssekreterare för terrorism och ekonomisk underrättelse.

De företag på Isle of Man vilka nu är föremål för sanktioner är rederier som sägs agera bulvan för det statliga rederiet Islamiska republiken of Iran Shipping Lines.

Isle of Man är en ö som ingår i de Brittiska öarna och som är belägen mellan Storbritannien och Irland.

Nästan 80 företag har fått påföljder för deras förbindelser med det iranska rederiet, vilket anklagas för att transportera förbjudna militär last till Iran.

Sanktioner infördes även mot Pearl Energy Company och ett Schweiz-baserat dotterbolag för anklagelser om att bistå i att ”tillhandahålla finansiering och expertis till de företag som försöker komma in på Irans oljesektorn.

Båda företagen var kopplade till Bank Mellat, som i sin tur har kopplats till att finansiera Irans nukleära program.

Samtidigt blev ytterligare fem personer uppförda på USA:s sanktionslista.