Folkliga protester, Nyheter

Iran höjer beredskapen inför studentdagen

Iran regim höjer beredskapen inför studentdagen den 7 dec.

Den iranska regimen har intensifierat sina säkerhets- och förebyggande åtgärder i Teherans centrala delar. Höjd beredskap införs med avsikt att stoppa protester under Studentdagen den sjunde december samt den kommande årsdagen av Ashura-dagens massiva protester 2009.

Den 27 december 2009 som det året sammanföll med Ashura, en religiös högtidsdag för muslimer, dödades 30 personer i sammandrabbningar mellan regimens repressiva styrkor och protesterande folk.

Enligt revolutionsgardets rapporter har paramilitära Bassij bataljoner och statliga säkerhetsstyrkor (SSF) ökat antalet patruller i Teheran, med särskilt fokus kring universiteten i Teherans närområden.

Prästerskapets upptrappningen av säkerhetskontroller är också tänkt att konfrontera och slå ner folkliga protester mot den planerade subventionsnedskärningar på basvaror.

En rapport visar att revolutionsgardets Ashura-bataljoner, statliga säkerhetsstyrkor (SSF) samt även transportsystemet i Teheran, inklusive buss och tunnelbana, är i högsta beredskap.