Nyheter

FN-kommitté fördömer Irans kränkningar av mänskliga rättigheter

FN: s kommitté för mänskliga rätigheter uttrycker djup oro över mullornas regim allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Den 57;de resolution som förslagits av USA, EU, Kanada och andra västerländska länder antogs med 80 röster för – sex mer än en liknande förklaring som fick förra året – 44 mot och 57 nedlagda röster.

Resolutionen ”uttrycker djup oro över allvarliga pågående kränkningar av mänskliga rättigheter i Islamiska republiken Iran.” Sådana kränkningar som innebär bland annat tortyr, piskning, amputationer, stening och ”genomgripande bristande jämställdhet och våld mot kvinnor.”

FN;s resolution visar även oro över markant ökningen av antalet dödsdomar och offentliga avrättningar. För närvarande minst 25 fångar som dömts till döds anklagad för mohareb (Guds fiende), avrättning av minderåriga, för närvarande sitter 150 minderåriga i dödscell på väntan att straffen ska verkställas då är de myndiga.

Kommissionen uttryckte också ”särskild oro” över vad den sa var regeringens misslyckande att inleda en grundlig utredning av påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter i våg av Irans president Mahmoud Ahmadinejads omtvistade omval år 2009.

I resolutionen uppmanades Iran att upphöra med diskriminering och religiös intolerans och uppmanade dessutom kommissionen att förbättra sin behandling av utövare av bahá’í tron. Det sade sju Bahai-ledare, fängslad sedan 2008 förtjänade juridisk representation och ”i rätt tid, rättvis och öppen rättegång.”
 
Förenade Föreningar för ett Fritt Iran välkomnar resolutionen och menar att forttsatt förbindelser med Irans regim, medan tusentals frihets strävare iranier gradvis dödsdömda i Iranska medeltida fängelser, är illegitima och att respekt för mänskligheter ska vara villkor för fortsatt relation med Iran.