Nukleärt, Nyheter

Iran genomför stor luftförsvarsövning

I skuggan av huruvida Teheran kommer att gå vidare med förhandlingarna om landets kärnenergiprogram säger militära tjänstemän att Iran planerar att genomföra en fem dagar lång krigsspel den här veckan för att visa upp sin luftförsvarskapacitet och landets beredskap mot missilangrepp såväl som varna andra från att attackera Iran.

Tanken är att övningarna ska börja på tisdag och att de ska omfatta provskjutning av iranska långdistansmissiler, liknande det ryska S-300 systemet som Moskova nyligen blockerade, just mot bakgrund av oro för Irans nukleära program.

Övningarna kommer även inkludera tester av militärutrustning, såsom tester av ett radarsystem med en räckvidd på närmare än 3200 Km.

Generalbrigaden Ahmad Miqani, befälhavare för luftförsvarsenheten, som ansvarar för övningarna sade till officiella nyhetsbyråer att liknande övningar har genomförts under det senaste året över kärnkraftsanläggningarna i Fordo, Teheran, Natanz, Bushehr och Esfahan. Dessa kärnkraftsanläggningar betraktas som troliga mål för militära attacker från USA eller Israel.

Båda länderna har sagt att det militära alternativet ligger kvar på bordet trots att man önskar en diplomatisk lösning på dödläget med Iran över landets nukleära program.