Folkliga protester, Nyheter

Iran upprättar ny kommission för att konfrontera folkliga protester

Biträdande befälhavare för iranska regimens statliga säkerhetsstyrkor (SSF) kungjorde inrättandet av en kommission för vad han kallade för ”psykologiska operationer” för att konfrontera risken för folkliga protester och uppror mot prästerskapets planer på att avskaffa de riktade subventionerna.

Bahman Kargar, vars kommentarer har publicerats av den statliga nyhetsbyrån Fars den här veckan, sade ”kommissionens uppgift är att analysera och granska sociala frågor och utmaningar dag för dag liksom sociala sår som fiender försöker utnyttja.”

”Detta inkluderar lagen om riktade subventioner och sådana fall, som kommer att ses över regelbundet i detta uppdrag i närvaro av dess ledamöter och experter”, tillade han.

Kargar beskrev de folkliga protesterna mot prästerskapets envälde som ”psykologisk krigföring”, och sade, ”psykologisk krigföring är mycket mer utmanande och svårare att hantera än en militärkonflikt.”

Befälhavare för den paramilitära Bassijstyrkor, Fazeli, beskriv situationen i iranska samhället i analogi med ”flammor brinner under askan” för att beskriva situationen för iranska samhället.

”För att förhindra ytterligare fiendskap, måste medvetenheten uppgraderas kontinuerligt eftersom fiender söker på ett aktivt sätt att skada etablissemanget. Denna uppvigling är analogt med att elden fortfarande brinner under askan. En sådan omfattande uppvigling saknade motstycke i revolutionens historia”, sade Fazli.