Nyheter

127 afghaner ska avrättas i Iran

Den iranska regimen har dömt minst 127 afghaner bosatta i Iran till döden. Enligt al-Arabiya TV, sade ställföreträdare konsulatet i Afghanistans utrikesministerieum på tisdagen att det prästerliga regimens rättsväsendet har utfärdat 127 avrättningsdomar mot afghaner som lever i Iran.

Mohammad Amin Aman  rapporterade inför Afghanistans senat att ”Den iranska regimen vägrar att lämna över kropparna av de afghaner som har avrättats”.

Amnesty International har upprepade gånger uttryckt oro för genomförandet av afghanska flyktingar i Iran.