Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran: Fem fångar avrättade i en kollektiv hängning

Repressiva åtgärder och hot ökar av rädsla för växande protester

Prästerskapets myndigheter i staden Gonbad-e Kavouss avrättade på tisdagen, den 9:e november, fem fångar genom kollektiv hängning.

Fyra dagar tidigare, den femte november, hade en annan fånge avrättats genom hängning i Esfahans centrala fängelse.

Dessutom blev fyra fångar piskade offentligt på två olika platser i staden Tabass under samma dag.

Det vacklande prästerskapet tar till barbariska och omänskliga straffmetoder, avrättningar och förföljelse med avsikt att skapa en atmosfär av skräck i samhället.

Sajedi-Nia, chefen för Stor Teherans säkerhetsstyrkor, rapporterade att 100 personer i åldrarna 19-30 år hade gripits i samband med genomförandet av den s.k. planen för ”Ökat granskapsäkerhet i huvudstaden” på två tusen olika platser i Teheran. Han förklarar vidare att ”ytterligare 400 personer har identifierats och kommer att arresteras inom kort … de arresterade skall visas upp offentligt i distrikten för att statuera ett exempel”, rapporterar statliga medier, den andra november, genom att citera chefen för säkerhetsstyrkorna i Stor Teheran.

I staden Oroumiyeh meddelade polischefen att 3829 personer har arresterats under det första halvåret i det nuvarande persiska kalenderåret (21:a mars-22:a september) anklagade för att ha deltagit i könmixade kampanjer, smuggling av parabolantenner och … Han berättade även att syftet med dessa gripanden är att ”bryta moralen hos de arresterade” och ”statuera ett exempel” för de andra medborgarna.

Till följd av de internationella sanktionerna planerade Ahmedinejads regering att avskaffa de riktade subventionerna för att frigöra kapital till sin illasinnade expansionspolitik. Men prästerskapet fruktar att ett genomförande av dessa planer kommer att leda till omfattande protester bland allmänheten. Därför har närvaron av de repressiva organen på allmänna platser ökat drastiskt så att det råder ett icke-deklarerat undantagstillstånd i vissa områden, speciellt i huvudstaden Teheran.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran kan tyvärr konstatera att förtrycket och avrättningarna tilltar i samhället, allt efter den iranska delegationens besök i Sverige. Detta trots den svenska riksdagens tydliga och klara kritik mot den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

FFFI uppmanar alla riksdagspartier och den svenska regeringen som fortfarande förespråkar dialog med denna medeltida regim att uppfölja sina fördömanden med riktade ekonomiska och diplomatiska sanktioner mot ledarna i Iran för deras roll i undertryckandet av folket.