Nyheter

UNESCO drar tillbaka beslutet att låta Iran stå värd för Världsfilosofidagen

UNESCO har dragit tillbaka sitt beslut att låta Iran stå värd för Världsfilosofidagen i november, sade organisationen i ett uttalande på  tisdag.

Den Paris-baserade organisationen, Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, har inte motiverat sitt beslut men diplomater sade att det var delvis en reaktion på regimens nya förbud mot undervisning i samhällsvetenskapliga skolämnen vid iranska universitet.

Iran har infört nya restriktioner inom 12 samhällsvetenskapliga program universiteten eftersom dessa anses vara baserade på västerländska värderingar och därför är oförenligt med den islamiska läran, rapporterade den statliga radion i slutet av oktober.

Restriktionerna omfattar juridik, filosofi, kvinnostudier, psykologi och statsvetenskap. De två områdena som tycks orsaka mest oro bland Irans konservativa ledarskap är kvinnoforskning och mänskliga rättigheter.

Världsfilosofidagen i Teheran som skulle äga rum mellan den 21-23 november, hade varit en av fyra viktiga UNESCO-stödda evenemang som planeras runt om i världen.

Beslutet att låta Iran stå värd för Världsfilosofidagen har mött kraftiga protester från omvärlden

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, var starkt kritisk till detta beslut och uppmanade UNESCO i ett brev att ompröva och reversera sitt beslut mot bakgrund av den iranska regimens olämplighet att organisera demokratifrämjande aktiviteter och konferenser. Allt annat är endast till gagn för den iranska totalitära regimen och kommer att skada FN:s anseende.

läs mer..

Iran får stå värd för FN:s världsfilosofidag