Engagemang, Pressmeddelande

FFFI protester mot kraftåtgärderna mot invånarna i Ashraf

Stockholm- lördag 6 nov utanför Iraks ambassad. Protest mot irakiska styrkor, underordnade Nuri al-Maliki, och deras repressiva åtgärder mot invånarna i Ashraf.

 

FFFI och dess föreningsmedlemmar anordnade en protestaktion utanför den irakiska ambassaden på lördag och protesterade mot den sittande irakiska regeringens fortsatta belägring av Camp Ashraf, hemvist för den iranska motståndsrörelsens medlemmar, samt deras repressiva åtgärder mot invånarna.

Göteborg- Liknande protestaktion hölls även i Centrala Göteborg.

Demonstranterna krävde att Nuri al-Malikis regering fullföljer sina internationella skyldigheter och upphör med den olovliga belägringen av lägret samt stoppar alla införda restriktioner mot invånarna i Ashraf.
De irakiska styrkorna har sedan början av 2009 på order av prästerskapet i Iran, förvägrat Ashraf-invånarna deras grundläggande rättigheter som skyddade personer och med alla medel försökt göra livet plågsam för lägerinvånarna.

Detta trots att den irakiska regeringen egentligen ska ansvara för lägerinvånarnas säkerhet i enlighet med deras egna löften samt gällande internationella lagar och konventioner. Men för att säkra stöd från den iranska regimen i grannlandet för en andra mandatperiod som premiärminister, försöker Nuri al-Maliki tillmötes gå prästersapets krav och genomföra deras komplotter mot invånarna i Ashraf.

FFFI har kontinuerligt rapporterat om de pågående repressiva åtgärderna mot invånarna i Ashraf och uppmanat internationella organisationer, FN och svenska regeringen att vidta brådskande åtgärder för att hindra ännu en humanitär katastrof i Irak.

För att läsa om FFFI:s tidigare rapportering i detta avseende, se länken nedan.

https://www.fffi.se/?p=2095
https://www.fffi.se/ncri/irahiska%20styrkor%20forbereder%20ett%20angrepp%20mot%20camp%20ashraf.htm
http://www.aftonbladet.se/debatt/article4966437.ab
https://www.fffi.se/MR/hav%20blockaden%20av%20camp%20ashraf.htm