Engagemang, Nyheter

TV4: Kritik mot iranskt politikerbesök

FFFI och dess medlemsföreningar anordnade en protest mot den iranska delegationens besök i riksdagen på torsdag. Medierna och dagstidningarna som TV4 och Aftonbladet uppmärksammade protestaktionen och rapporterade från svensk-iraniernas protestsamling utanför Riksdagen.

I TV4nyheterna intervjuades utrikesministern Carl Bildt som sade att ”min uppgift är att värna svenska intressen och i detta ligger också att hålla kontakter med regimer vars natur vi lindrigt uttryck kanske inte tycker så mycket om. Enskilda riksdagsledamöter har en något annan roll i det svenska politiska systemet. ”

Vid besöket i riksdagen deltog bara M, S och C och ledamöter från de andra fem partierna bojkottade mötet enligt TV4. Socialdemokraten Urban Ahlin, ansåg att mötet var ett utmärkt tillfälle att bl.a. ta upp frågorna om mänskliga rättigheter i Iran. ”Vi kritiserade dem väldigt tydligt och klart. Hade vi inte haft det här mötet idag så hade alltså regeringen haft ett program för de här iranska ledamöterna där de bara hade gått omkring och haft fina samtal om utbildning och forskning i Sverige, utan att någon hade kritiserat dem”, sa Ahlin i intervjun med TV4Nyheterna.

Prästerskapets s.k. parlamentsledamot, Mohammad Hassan Dogani, intervjuades också vid reportaget där han ”mötet i parlamentet var bra. Våra vänner där hade en del åsikter om islamiska republiken och debatterade mänskliga rättigheter och viktiga punkter. Vi uttryckte också våra åsikter om de verkligheter som finns och sa dessutom att det som tas upp utanför våra gränser om den islamiska republiken är ensidigt.”

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran kan bara beklaga ställningen hos två av Sveriges ledande utrikespolitiker i Iranfrågan. Utrikesministerns kommentarer i sammanhanget, jämte hans uttalande omedelbart efter att EU hade infört tuffare sanktioner mot Iran den 26 juli, kan enbart tolkas som att utrikesministern, Carl Bildt, anser att Sveriges intressen ligger i att handelsförbindelserna med diktaturer förblir intakta oavsett omvärldens ställning eller regimens karaktär.

FFFI undrar i detta avseende varför utrikesministern rättfärdigar sin åsikt om eftergiftspoltik på bekostnad av de många iranier som har tvingats till exil i Sverige, just på grund av prästerskapets rabiata natur och deras medeltida samhällsstyre. Om Carl Bildt verkligen hyser respekt för Svensk-iraniernas vilja så kan FFFI försäkra utrikesministern om att majoriteten av den iranska befolkningen, oavsett hemvist, helst av allt vill avsätta prästerskapets styre. Detta bevisades tydligt av förra årets folkliga protester i Iran och av de protester som ägde rum världen över till deras stöd.

FFFI uppmanar samtidigt Socialdemokraterna, i synnerhet Urban Ahlin, att betänka det faktum att den delegation vars medlemmar beskrivs som iranska parlamentariker i själva verket hade inte suttit i det iranska parlamentet om iranska folket hade fått möjlighet att säga sin åsikt i fria val. Därmed är delegationen inget annat än prästerskapets representanter som tyvärr legitimeras av att S, M och C väljer att betrakta dem som de förtrycktas företrädare istället för deras förtryckare.

Detta är nu den andra gången som prästerskapet genom kidnappning tillskanskar sig besök i Sverige genom att ta svenskar som gisslan. Den första var Mottakis besök av Sverige strax efter att Iran släppte två svenskar som hade arresterats på lösaktiga grunder efter medling av just Urban Ahlin.

Det som tas upp om den islamiska republiken utanför dess gränser är ensidigt, påstår personen ur den iranska delegationen som intervjuades av TV4. Så mycket gehör fick Urban Ahlin och de andra närvarande ledamöterna för sin tydliga och klara kritik. FFFI hoppas således att S, M och C förstår allvaret i detta samt betänker vilken typ av politik som de egentligen uppmuntrar i sina kontakter med prästerskapet.

FFFI anser att M, C och S bör följa de andra partierna och övergår till handlingar, eftersom 20 år av kritisk dialog har visat sig misslyckad eftersom situationen för mänskliga rättigheter i Iran har endast förvärrats och prästerskapet har fått möjlighet att vinna träng på den politiska arenan och genomföra sin illasinnade politik i regionen.

För att se reportaget från TV4Nyheterna, gå till länken nedan:

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/tv4nyheterna?title=kritik_mot_iranskt_politikerbesok&videoid=1116438