Artikel, Nyheter

Internationella sanktioner sätter press på prästerskapet

Ahmadinejad ”folket bör inte överväga nya omkostnader i de kommande sex månaderna.”

Den iranska presidenten Ahmadinejad berörde regeringsförslaget ”inriktande av subventioner” under ett tal som sändes av statliga tv-kanaler, lördagen den 30 oktober 2010 och sade ”de kontanta subventionerna utbetalda till folket motsvarar 810 000 rial (ungefär 500 Skr) och bör räcka till i minst två månader.

Enligt rapporter från den statliga nyhetsbyrån Mehr, sade Ahmadinejad att ”borttagandet av subventionerna skulle medföra besparingar motsvarande 1,5 gånger den årliga budgeten. Han tillade ”folket bör inte fundera på extra omkostnader inom det närmaste sex månaderna”.

Han sa vidare, ”folket bör avstå från att framföra nya önskemål utöver deras nuvarande utgifter och konsumtion under de kommande sex månaderna. De ska t.ex. inte tänka att pengarna har kommit så vi köper nya gardiner eller vi byter ut kylskåpet. Ni har hållit ut i flera år så lägg på ett extra halvår. Ni ska egentligen tillåta marknaden att behålla sin balans i lugn och ro så att dagens trend håller i sig.”

De internationella sanktionerna mot Iran har tvingat Ahmadinejads regering att ständigt skjuta fram sina tidigare planer på att helt avskaffa subventionerna. Dessa planer syftar till att säkra prästerskapets finansiering av sin expansiva aggressionspolitik men Ahmadinejads regering har tvingats till ständiga reträtter på grund av folkets ökade missnöje mot regimen och de interna politiska kriserna.

Ett avskaffande av sanktionerna skulle leda till stora protester hos befolkningen eftersom många lever med en ansträngd ekonomi till följd av att den iranska ekonomin är körd i botten med hög inflation och arbetslöshet.