Engagemang, Nyheter, Pressmeddelande

FFFI överlämnade protestbrev till Riksdagen och UD

I eftermiddag överlämnade en delegation av FFFI, fyra likaledes brev till vardera ordförande och vice ordförande i både utrikes- och utbildningsutskottet.

Christer Winbäck, riksdagsledamot för FP, tillika ledamot i utrikesutskott, tog emot delegationen och lyssnade på deras synpunkter kring besöket. Han påpekade för delegationen att Folkpartiet har agerat för att stoppa det planerade besöket utan större framgång, men att partiet helt bojkottade mötena med den iranska delegationen som idag besökte Riksdagen. Han sa även att protestaktionerna mot den iranska delegationens besök av Riksdagen, har också uppmärksammats.

Därefter begav sig FFFI:s delegation till UD för att där överlämna ett protestbrev till Robert Rydberg, chefen för UD:s Mellanöstern och Nordafrikaenhet, som enligt planerna hade ett möte med den iranska delegationen tidigare på dagen. Vid departementet mottogs FFFI:s delegation av en medarbetare till Robert Rydberg, som själv hade närvarat vid mötet med den iranska delegationen.

Han beskrev mötet som händelse fattigt och försäkrade att UD hade tagit upp liknande synpunkter, som FFFI delegationen framförde. Han sa även att UD hade kritiserat kränkningarna av mänskliga rättigheter, avrättningar och prästerskapets brutalitet mot sin egen befolkning. Dessutom påpekade han återigen att det inte är UD som har bjudit in den iranska delegationen utan det är de själva som har begärt att få besöka Sverige. Men han underströk att UD tror på politiken om dialog gentemot Iran.

FFFI har trots upprepade försök inte fått svar på vem eller vilka som ligger bakom inbjudan. Förvånansvärt är att hur en delegation från ett land som öppet och ständigt stöder terrorism och fundamentalistiska grupper, får besöka vårt demokratiska finrum på egen bevåg utan någon större förevändningar från Riksdagens två största partier.

I sammanhanget är FFFI glad över, FP:s, V:s och MP:s beslut om att bojkotta den iranska delegationen och inte närvara vid mötena i Riksdagen.

FFFI delar Folkpartiets ställning i denna fråga och uppmanar de två största partierna att visa likasinnade politisk kurage och resolut bojkotta den iranska regimens försök att framställa sig som rumsrent.

Brevet i sin helhet

3 november 2010

Ärade                                                               ,

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, anser att det är högst olämpligt att företrädare för en diktatur uppvaktas i svenska riksdagen, detta med anledning av besöket från en delegation av iranska parlamentariker på torsdag. Iran har under det senaste året beryktad sig för allt annat än de värderingar som Sverige står för och vill befrämja i världen.

Det mest avskyvärda är regimens förtryck av sin egen befolkning genomsyrad med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Fängelserna i Iran är idag överfyllda med politiska fångar, bloggare, journalister, olikstänkande och människor som vågat kritisera regimens brutala politik. Det iranska rättväsendet tillämpar barbariska straff som amputering, stening, piskning och avrättning genom hängning på offentliga platser. Under det senaste året har pådragen mot universiteten i landet tilltagit där studenter får utstå trakasserier, förföljelse och godtyckliga arresteringar. Rapporter gör också gällande att dödsdomen för tvåbarnsmamman Sakineh Ashtiani kommer sannolikt att verkställas inom kort.

Dessutom framstår den iranska diktaturen alltmer som ett allvarligt hot mot freden genom sitt misstänksamma kärnenergiprogram och sitt stöd till fundamentalistiska krafter i regionen. Därför har det internationella samfundet valt att införa sanktioner mot Iran som röstades igenom i FN:s säkerhetsråd i juni. USA har vidtagit de tuffaste åtgärderna och dessutom infört sanktioner mot åtta av regimens ledare för deras roll i förtrycket av de folkliga protesterna efter det omdiskuterade presidentvalet. Därtill har också EU infört sanktioner och diskussioner om ännu tuffare sanktioner pågår i Europaparlamentet.

FFFI, anser att Sverige inte bör upplåta sitt demokratiska finrum till representanter för en totalitär regim som agerar egenmäktigt och som ideligt berövar sin egen befolknings fri- och rättigheter.  Ett sådant besök riskerar i värsta fall föra med sig att Sverige blir en plattform för den iranska regimen att kringgå internationella påtryckningar. Den iranska regimen har genom sitt handlande visat att den inte vill ta till sig av den internationella kritiken, trots incitament och utsträckta händer.

Således beser FFFI besöket av den iranska delegationen med skeptisk och betvivlar parlamentarikernas verkliga intentioner. Sverige med en stor tradition av att försvara och främja mänskliga rättigheter, behöver och bör anta en beslutsammare Iranpolitik. Självfallet bör Sverige bemöta Irans regim utefter dess riktiga karaktär. Sverige måste stå på det iranska folkets sida. Det iranska folket som riskerar brutala repressalier och sina liv för att man kräver frihet, demokrati och grundläggande rättigheter behöver all stöd och solidaritet.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, ber alla svenska riksdagsledamöter att se diktaturen i Iran för deras förtryck, illavilliga politik och inte närvara vid någon form av möte eller formell uppvaktning av denna iranska delegation. Att ta emot ett besök från den iranska regimen, riskerar att skada vårt anseende i Europa och världen.

 

Svenska riksdagsledamöters närvaro vid ett besök av representanter för den iranska regimen kommer att ge diktaturen en möjlighet att tillskansa sig oberättigad legitimitet för sin politik på hemmaplan, vilket innebär mer förtryck i Iran, mer ideologiskt och finansiellt stöd till terroristgrupper i regionen och ett fortsatt tvivelaktigt kärnvapenprogram.

Med vänliga hälsningar,

FFFI:s medlemsföreningar,

 

Iranska Demokratiska Akademikernas Förbund, IDAF,

Iranska Kvinnosamfundet i Sverige, IKSS,

Föreningen för integration och fred, FFIF,

Iranska Kvinnoföreningen, IKSS,

Studenter för demokrati i Iran, SDI,

CC

Karin Enström, ordförande för Utrikesutskottet

Urban Ahlin, vice ordförande för Utrikesutskottet

Margareta Pålsson, ordförande för Utbildningsutskottet

Mikael Damberg, vice ordförande för Utbildningsutskottet

Robert Rydberg, chefen för UD:s Mellanöstern och Nordafrikaenhet