Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Rädda livet på två kurdiska politiska fångar

Två kurdiska politiska fångar riskerar att få sina dödsdomar verkställda inom en omedelbar framtid, detta enligt rapporter som har inkommit till FFFI. Två kurdiska politiska fångar, Hossein Khezri och Habibollah Golpari-Poor sitter för närvarande frihetsberövade i Orumieh- respektive Mahabad-fängelset.

Hossein Khezri, 28, dömdes till döden anklagad för ”moharebeh” (att föra

krig mot gud) i 2008, efter en skenrättgång som varade i endast några minuter. Hans hälsotillstånd är mycket allvarligt och han lider av flera sjukdomar som synbrist, njure blödning samt lunginflammation till följd av svår tortyr i fängelser och i ”hemligt arresteringsförvar” i städerna Kermanshah och Orumieh. Trots detta vägras han av regimen, varje typ av vård eller medicinsk behandling. För en tid sedan avled Hossein Khezris far i en stroke efter fysiska och psykiska påfrestningar när han inte kunde utstå sin unge sons lidande.

Habibollah Golpari-Poor, 27, dömdes också till döden i slutet på 2009 för liknande anklagelse. Hans dom återbekräftades av prästerskapets högsta domstolsväsende i slutet av september.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, fördömer utfärdandet av dödsdom för det påhittade brottet ”moharebeh” (att föra krig mot gud) och ser detta som en i raden av prästerskapets desperata åtgärder för att skrämma den iranska befolkningen till tystnad. FFFI fördömer kraftigt regimens ständiga förtryck av den kurdiska befolkningen i Iran som berövas rätten att utöva sitt språk och sin kultur.

FFFI uppmanar alla människorättsaktivister och organisationer i Sverige och internationellt att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa dessa avrättningar, i synnerhet avrättningar av politiska fångar, genom att sätta press på den iranska regimen. Sveriges regering bör även vidta beslutsammare handlingar åtgärder för att hindra avrättningar.

Hossein Khezric, 28 år
Habibollah Golpari-Poor, 27 år