Andra nyheter

Var med och protestera mot den iranska delegationens besök i Sverige

Den 4-5 november har en grupp iranska parlamentariker bjudits in på officiellt besök i Sverige av det svenska Utrikesdepartementet. Denna delegation kommer bland annat att träffa riksdagens utrikes- och utbildningsutskott. Delegationen avser även enligt vissa källor även att besöka Södertörns högskola.

Protest mot Irans utrikesmibister Mottakis 29 maj 2008

Socialdemokraternas pressekreterare Peder Palmstierna har i en kommentar till besöket meddelat att Socialdemokraterna ”är beredda att föra samtal med både demokratier och diktaturer”. Det råder ingen tvekan om att Iran tillhör den senare kategorin.

FFFI menar att under de rådande omständigheterna i Iran med ett tilltagande samhällsförtryck samt det faktum att de iranska mullornas regim blir alltmer isolerade internationellt så bör regimens representanter inte välkomnas tillika uppvaktas av svenska myndigheter och makthavare. Den ”kritiska dialogen” med Iran har tillämpats i decennier och har inte gett några som helst positiva politiska resultat. Resultatet är ett land där respekten för de mänskliga rättigheterna urholkats än mer och där förtrycket och avrättningarna av medborgarna eskalerat. Därtill har eftergiftspolitiken mot Iran gett utrymme för utvecklande av kärnvapen.  

FFFI erinrar också om att den iranska tvåbarnsmamman Sakineh Ashtiani enligt uppgift kommer att avrättas imorgon. Detta är ännu ett exempel på den iranska regimens brutalitet, densamma regim som Sverige högtidligt bjuder in i november.

Därför kommer FFFI:s medlemsorganisationer idag att delta i en protestaktion för att protestera mot inbjudandet av den iranska parlamentariska delegationen. FFFI uppmanar alla sina medlemmar och alla människor som arbetar för främjandet av mänskliga rättigheter, frihet och demokrati att aktivt deltaga i denna protestaktion.

 – Folklig protest mot Irans Sverigebesök

Prästerskapets kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran bör tas på största allvar– FFFI

Vägra möta den iranska regimens företrädare– FOFI

-S behöver en utrikespolitik som tar kränkningar av de mänskliga rättigheterna på största allvar– SSU

 

Mynttorget, Stockholm 

Ons;  11:00 -13:00 

Tors; 11:00 -16:00