Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Hög företrädare för rättsväsendet försvarar handhuggning

En högt uppsatt företrädare för iranska regimens så kallade rättsväsende deklarerade att han är ”stolt över genomförandet av amputationer som straff”, enligt Daneshjou News denna vecka.

”När en domare slår fast en dom om att amputera en hand, måste den genomföras”, sade Ebrahim Raisi.

”Amputering av händer har inte bara genomförts idag utan även tidigare”, tillade han.

Raisi var en av de tre medlemmarna i den så kallade ”dödskommitté” som översåg regimens massaker på 30.000 politiska fångar inom loppet av några månader under sommaren 1988. En majoritet av offren var anhängare av Irans största oppositionsgrupp Folkets mojahedin (PMOI).

”Vi i rättsväsendet siktar på att implementera de islamiska lagarna exakt”, sade han. ”Det är en av våra största utmärkelser för att utföra Guds straff. Kanske en av de största fördelarna med vårt rättsväsende i jämförelse med andra rättssystem [i världen] är att vi vill genomföra islamiska regler”, tillade han.

”Att hugga av händerna på tjuvar för upprepade överträdelser är ett vanligt straff i den islamiska republiken. Medan de flesta regeringar i regionen tycker att detta är ett medeltida straff utförs amputationer i enlighet med den iranska domstolens egentolkning av islamisk lagar”, sade Raisi.

Under de senaste veckorna har flera som dömts till detta medeltida straff fått sina domar verkställda i enlighet med beslut från prästerskapets hänsynslösa myndigheter.

Tillämpning av barbariska straff fortsätter i Iran

Iran hugger av handen på en chokladtjuv