Nyheter

Prästerskapets kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran bör tas på största allvar

En delegation av iranska parlamentariker ska enligt planer besöka Sverige i nästa vecka och avser att besöka både riksdagen och Utrikesdepartement under sin vistelse.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, beklagar besöket och är starkt kritisk till beslutet att tillhandahålla ett demokratiskt utrymme för representanter av en diktatur. Prästerskapets envälde har i mer än tre decennier marginaliserat den iranska befolkningens grundläggande fri- och rättigheter, särskild för kvinnor, genom ideliga kränkningar av mänskliga rättigheter. FFFI ifrågasätter starkt den iranska delegationens intentioner och befarar att deras besök i Sverige syftar enbart till att framställa sig som de förtrycktas företrädare.

Det kontroversiella presidentvalet i juni 2009 orsakade folkliga protester runtom Iran, vilka slogs ner brutalt av regimen och dess repressiva organ. Prästerskapet håller det iranska samhället i sitt järngrepp genom massarresteringar, förföljelse och avrättningar av regimkritiker och oliktänkande.

Konsolideringen av den politiska makten är genomgripande. Elitstyrkan Revolutionsgardet är idag den mäktigaste aktören inom Irans ekonomi och tar även successivt över landets utbildningsinstitutioner. Antalet journalister och bloggare som hålls frihetsberövade i iranska fängelser överstiger idag motsvarande siffra i Kina. Inte ens fraktioner med tradition av att stödja principen om religiöst envälde, undkommer förtryck och trakasserier.

Med en expansionspolitik utifrån fundamentalistiska värderingar och därav strävan efter kärnvapen framstår prästerskapet idag som det största hotet mot stabiliteten i regionen och världsfreden.

Mot beaktande av verkligheten i Iran och det faktum att landet styrs av en totalitär regim förefaller tanken om att en iransk delegation ska företrädda annat än prästerskapets illasinnade agenda som förnumstigt och naivt.

Det är framförallt därför påtryckningarna från världssamfundet på den iranska regimen ökar. FN-sanktioner har följts av striktare amerikanska sanktioner. Även EU har infört tuffare sanktioner mot Iran och diskussioner pågår för att de ska intensifieras.

FFFI uppmanar alla riksdagsledamöter, i synnerhet ledamöter i utrikes- och utbildningsutskotten, att följa Folkpartiets exempel och bojkotta detta besök av iranska parlamentariker. Det regimen strävar efter internationellt är ett officiellt forum där man kan framstå som rumsrent. Sverige har länge varit en röst för demokrati och frihet och ständigt fördömt den iranska regimens kränkningar av mänskliga rättigheter.

FFFI efterlyser samma beslutsamhet och ställning mot iranska prästerskapet som Sverige hade mot apartheidregimen i Sydafrika.

Utrikesministern, Carl Bildt, har så långt FFFI minns förespråkat en starkare EU som talar med en enad röst i viktiga frågor. Det förefaller därmed naturligt att Sverige inte bör stå värd för iranska regimens representanter när EU egentligen diskuterar tuffare sanktioner mot Iran.

FFFI uppmanar regeringen, statsministern och utrikesministern med handling förverkliga sin EU-politik och vidta lämpliga åtgärder i detta avseende för att ställa in den iranska delegationens Sverigebesök.

FFFI undrar hur initiativtagarna till besöket har valt att motivera sin inbjudan när dessa iranska parlamentariker inte är valda enligt demokratiska principer och som inte på något sätt representerar den iranska befolkningen.