Artikel

Irans bekymrade ekonomi

 Irans tillslag mot politiska oliktänkande pågår. Nu hotar den iranska regeringen att krossa alla oroligheter som kan uppstå på grund av landets dåliga ekonomiska förutsättningar. I själva verket har iranska tjänstemän myntade uttrycket ”ekonomisk uppvigling” för uttryck för missnöje över regeringens ekonomiska politik eller de villkor de har producerats.

Dessa villkor är dyster. Genom några officiella iranska beräkningar uppgår arbetslösheten till 14 procent, men det iranska parlamentet påstår att den är så hög som 22 procent. USA: s statssekreterare för terrorism och ekonomisk Intelligens Stuart Levey konstaterades nyligen att hög arbetslöshet utgör en särskild utmaning för Irans ledarskap eftersom personer under 30 år står för 3 av fyra arbetslösa iranier.
Inflationen är också ett problem. Många observatörer säger att det är mycket högre än regeringens officiella uppskattning på 9 procent och man räknar med att inflationen kommer snart att stiga kraftigt, p.g.a regimen nedskärningar av Irans statliga subventioner, som under de senaste åren hållit nere priserna på energi och livsmedel.

Irans banksystem är också i trubbel. Det är svårt för dem medelföretagarna att få kredit, medan politiskt ansluten eliten ostraffat inte återbetalar sina lån.

Irans olje-och gasindustrin, som Levey kallar ”en hörnsten i landets ekonomi”, är också i en prekär situation. Iran har så mycket svårigheter att locka utländska investeringar, och oljeproduktion har stagnerat och riskerar att sjunka.

De problemen, för både Irans bank-och energisektorerna, har blivit mer akut under de senaste månaderna efter att FN: s säkerhetsråd införde nya tuffa sanktioner mot Iran på grund av dess oförmåga att leva upp till sina internationella kärnkraftsindustriförpliktelser. Dessa sanktioner har sedan följts av ytterligare sanktioner som antogs av USA, EU, Japan, Sydkorea och andra.

Det iranska ledarskapets ekonomiska vanskötsel har lett till en förlust av allmänhetens förtroende säger statssekreterare Levey. Men det rätta svaret är inte att regeringen förorsaka iranska folket lidande med ”ekonomiska uppvigling.” Snarare bör den iranska regeringen besluta, enligt president Barack Obama säger, ”Detta är inte den bästa vägen för vårt folk. Detta är inte den bästa vägen för Iran”

Potentialen för Iran att lyckas ekonomiskt, ”för att öppna sig för utbyte och handel med andra länder är enorm, sade Obama. ”Men för att göra det bör den iranska regimen ta en annan kurs än den som har varit på.”

Källa VOA