Folkliga protester, Nyheter

Uppmaning till nya regimprotester i Iran

studentprotest 2009

Demokratiaktivister i Irans huvudstad uppmanar återigen folket att delta i protester mot regeringen på studentdagen den 7 december. 

Den 7 december hålls till minne av tre studenter som shahens polis sköt ihjäl år 1953. 

Genom att skriva graffiti på vägarna och flygbladutdelning i stora delar av Teheran uppmanas invånarna att även delta i protester i den islamiska heliga dagen Ashura den 17 december. 

Enlig Inkomande information flygblad har delats ut i Damavand och Golshandoust korsning, Baharestan Park, Sablan tunnelbanestationen och Imam Ali och Golshandoust korsning i Teheran Vahidieh och Sabalan distrikt samt i Haft-e Tir-torget, Kheradmand Shomali och Vozara gator, Atlasi och Zafar korsning , Gisha, Teheran Vila och Jamshidieh distrikt, Rah-e Ahan, azari T-korsning och Doulab distrikt samt i södra och västra Azadi gatan. 

Irans repressiva styrkor har intensifierat säkerhetsåtagande i Irans stora städer och motorvägar, som leder till dessa städer och utför genomsökningar och kontroller av bilar, enligt rapport. 

Det kommer rapporter som också talar om att allt fler kvinnor provocerar iranska säkerhetsstyrkorna genom att ta av sina sjalar( Hijab). 

Den islamistiska regimens makt har oavbrutet ifrågasatt sedan omstridda presidentvalet i juli 2009, när hundratusentals protesterade på gator mot Khameneis skyddsling, Ahmadinejad. Oppositionen säger Ahmadinejad vann valet genom massivt valbedrägeri, ett påstående som avvisas av Khamenei.