Motståndsrörelsen, Nyheter

Tio skadades i ny attack mot Ashraf

Irakiska
Irakisk styrkor sköt skarpt mot Ashrafs invånare- Heidar Azab Mashi(markerad)

Baserad på order av Nouri al- Maliki, kvällen före hans resa till Tehran, för att visa lojalitet till det religiösa styret i Iran, attackerade irakiska styrkor Ashrafs invånare på söndag. Irakiska styrkor sköt med vapen och använde påkar och batonger. Tio skadades vid denna attack.

Maliki som möter allt bredare intern, regional och internationell motstånd, för att behålla sin olagliga post som premiärminister försöker nu buga till de krav som ställs från mullorna i Iran mer än någonsin.

Attacken inträffade när flera invånare försökte söka förklarning och protesterade fredlig mot installation av ett nytt bevakningstorn i norra delen av Ashraf.

De irakiska styrkorna agerade under befäl av två irakiska arméofficerare, överstelöjtnant Latif Abdul-Amir Hashem al-Anabi, kapten Ahmad Hassan Khodheri och löjtnant Heidar Azab Mashi.

Irakiska styrkor vandaliserade även invånarnas fordon.

Latif Abdul-Amir Hashem al-Anabi uppgav uppenbart att dagens attack var på order av Iraks premiärministers kansli.

Efter en våg av internationella fördömanden, till följd av den iranska regimens och dess irakiska företrädares hot mot Camp Ashraf invånarnas säkerhet och deras liv, kungjorde Irakiska styrkor den 13 okt att dem inte har för avsikt att attackera lägret.

Dagens brottsliga handlingar visar tydligt att de irakiska styrkorna inte är kompetent nog att erbjuda skydd för Ashraf.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, påkallar den svenska regeringen att i samarbete med FN, driva frågan samt vidta åtgärder för att FN:s observatörsgrupp och de amerikanska styrkorna åter stationerar sig i Camp Ashraf för att förhindra en massaker på lägerinvånarna.