Artikel, Nyheter

Iran får stå värd för FN:s världsfilosofidag

UNESCO skadar FN:s anseende med sitt beslut att låta Iran stå värd för FN:s världsfilosofidag

Med ett märkvärdigt beslut låter FN-organet, UNESCO, Iran stå värd för Världsfilosofidagen i november. Det faktum att Iran är en religiös totalitär diktatur där yttrandefrihet är ytterst begränsad samt att förföljelse, arresteringar, tortyr och avrättningar tillhör oppositionellas vardag verkar inte ha spelat roll för FN-organets beslut.

Det paradoxala är att en totalitär diktatur med egenmäktiga ledare ska i och med beslutet arrangera en konferens med öppna filosofiska föreläsningar och debatter. Regimens överfyllda fängelser och antalet avrättningar vittnar om att möjligheten för detta att inträffa är obefintligt samt att sådant evenemang inte är genomförbart i dagens Iran. Eller som SvD skriver, ”Skämtar FN-organet? En teokratisk diktatur, där människor drivs i exil, fängslas och avrättas för sina åsikter?!”

Mest bekymmersamt är att UNESCO i sitt beslutfattande väljer att bortse från prästerskapets flagranta kränkningar av sin egen befolknings fri- och rättigheter. Regimens omänskliga karaktär och dess illasinnade politik behöver ingen djupare presentation men det är värd att påpeka att regimen har fördömts hela 56 gånger av FN:s generalförsamling och FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHRC, för sina kränkningar av mänskliga rättigheter.

Regimens finansiella och moraliska stöd till terrorism och fundamentalistiska grupper i och utanför regionen är dessutom en illabevarad hemlighet för att inte nämna misstankarna om att mullorna strävar efter att tillverka kärn- och massförstörelsevapen. Därmed blir detta med stor sannolikhet endast en del av Ahmadinejads propagandaapparatur och en oförtjänt legitimering av Khameneis styre.

Med beaktande av regimens omänskliga karaktär och dess hänsynslösa handlande under de senaste tre decennierna, i synnerhet efter presidentvalet i juni 2009, frågar sig FFFI om UNESCOs beslut kan vara förenligt med FN-stadgan och FN-organets uppsatta mål att verka till fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom områdena utbildning, vetenskap och kultur utan åtskillnad med avseende av ras, kön, språk eller religion i syfte att främja den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt FN-stadgan.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI ser detta beslut som ett förlöjligande av det iranska folkets lidande samt som ett slag i ansiktet på alla de som arbetar för ett fritt och demokratiskt Iran. FFFI anser vidare att varje form av politisk, kulturell och filosofisk diskussion i en hårdbevakad och stängd atmosfär, som dagens Iran representerar, är endast möjligt om det sker efter prästerskapets villkor. Således förlorar dessa diskussioner sin opartiska, oberoende och demokratifrämjande karaktär och tillhandahåller enbart en plattform och blir i själva verket ett forum för mullorna att missionera för sin fundamentalistiska och illasinnade ideologi.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, är starkt kritisk till detta beslut och uppmanar UNESCO att ompröva och reversera sitt beslut mot bakgrund av den iranska regimens olämplighet att organisera demokratifrämjande aktiviteter och konferenser. Allt annat är endast till gagn för den iranska totalitära regimen och kommer att skada FN:s anseende.