Nyheter

Iransk journalist stämmer Nokia Siemens i USA

Den iranska journalisten Isa Saharkhiz, nyligen dömd till två års fängelse för att ha förolämpat landets högste andlige ledare Khamenei och spridit propaganda mot regimen, stämmer telekomföretaget Nokia Siemens vid en domstol i Virginia i USA genom sin son.

Han greps i samband med de folkliga protester som följde efter det omdiskuterade presidentvalet i juni 2009 i Iran och sitter i fängelset sedan dess, enligt DN:s rapporter.

DN rapporterar vidare att ”företaget har enligt stämningen sålt utrustningen till Iran med full vetskap om att den kunde komma att användas på detta sätt. Konsekvensen har blivit att regimkritiker berövats sina mest grundläggande mänskliga rättigheter samt utsatts för godtyckliga gripanden, tortyr och till och med mord, uppges det i stämningen.”

DN skriver att den teknik som Nokia Siemens försett Iran med är av två slag:

1. Dels sådant som ger möjlighet att övervaka enskilda personer och deras kommunikation med varandra. Detta installeras av operatörerna och aktiveras efter begäran från myndigheterna. Denna teknik används i många länder, även inom EU, som ett verktyg i polisens jakt på kriminella. Att ha tekniken på plats är ofta ett villkor för att operatörerna ska få bedriva sin verksamhet.
2. Dels teknik som hanteras av myndigheterna. Den kan användas bredare, till att scanna och analysera stora mängder teletrafik samt blockera innehåll. Denna teknik uppger Nokia Siemens att man inte längre förser Iran med.

Samtidigt skriver DN att frågan om vad EU bör göra åt exporten av övervakningsutrustning till diktaturer är åter på dagsordningen efter att två parlamentariker, med hänvisning till affärerna mellan Nokia Siemens och Iran, har lämnat in en skriftlig fråga till EU-kommisionen och ministerrådet där de kräver ett förbud och besked om vilka åtgärder som vidtagits.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran har länge påpekat detta faktum och understrukit att varje form av handel med den iranska regimen är endast till gagn för diktaturen och emot det iranska folkets intresse. Därav har föreningen vid åtskilliga tillfällen uppmanat till en total ekonomisk och diplomatisk bojkott av prästerskapets styre.

Ovannämnda fall är endast ett av många exempel på hur regimen utnyttjar den nya teknologin för att säkerställa och dra åt sitt grepp om det iranska samhället. FFFI påminner att det finns flera som idag sitter i den iranska regimens fängelsehålor och som utsätts för grym tortyr, endast på grund av ökad övervakningen i det iranska samhället.

Således upprepar FFFI sin uppmaning till alla svenska företag som bedriver affärsverksamhet i Iran eller som har handel med den iranska regimen att vidta åtgärder och omedelbart upphöra med dessa ekonomiska aktiviteter. En fortsatt handel med den iranska regimen innebär endast att man gör sig delaktig i regimens förtryck av det iranska folket, vilket kan medföra oönskade konsekvenser både i form av negativ publicitet, förlorad marknad i andra länder samt stämning, som i fallet ovan.