Nyheter

Revolutionsgardet allt närmare ett övertagande av universiteten i Iran

Säkerhetsstyrkors närvaro vid iranska universitet, i synnerhet vid Teherans Universitet

Statliga nyhetsbyråer rapporterade på fredag att det iranska parlamentet har ratificerat Ahmadinejads proposition om att privatisera de högre läroanstalterna i landet. Därmed får privata aktörer, inklusive det mäktiga revolutionsgardet, tillåtelse att ta över och bedriva verksamheten i landets universitet.

Irans universitet riskerar nu att helt hamna i händerna på elitstyrkan revolutionsgardet och andra regimtrogna med finansiella muskler som får möjlighet att bestämma över studenternas vardag och studiemöjligheter.

Lagförslaget som är en del av den femte utvecklingsplanen antagen av Mahmoud Ahmadinejads regering säger att ”för att på ett tillfredställande sätt driva landets högre utbildningssystem får regeringen tillåtelse att använda en rad alternativ, däribland att överföra äganderätten av de högre läroanstalterna till privata parter, tillåta dem att vara självgående och erhålla hela eller delar av studenternas undervisningsavgift i fullo eller genom avbetalning.”

Förenade Föreningar för Ett Fritt Iran, FFFI, ser planerna som en del av prästerskapets konsolideringsprocess inför iranska befolkningens allt intensivare protester. Historiskt har universiteten i Iran varit källan till förändringar och spelat en betydande roll i folkets protester. De senaste åren har inte varit något undantag och präglats av studentprotester som bemöts med övervåld av olika repressiva organ. Därför är privatiseringsplanerna endast en förevändning för att stärka de olika repressiva organens grepp om samhället i syfte att förebygga och slå ner protester.

När ägarskapet av Irans universitet och andra högre utbildningsinstitutioner överförs till regimallierade och beväpnade styrkor likt elitstyrkan revolutionsgardet blir det allt enklare för den iranska regeringen att kontrollera och slå till mot regimkritiska studenter.

FFFI understryker att revolutionsgardet är sedan länge en mäktig aktör i den iranska ekonomin och är från början skapad för att värna om prästerskapets ”islamistiska revolution”.

En direkt konsekvens av privatiseringen är att ungdomar från låginkomsttagarfamiljer får det allt svårare att komma in på universiteten samtidigt som det blir allt enklare för dessa institutioner att utfärda falska meriter och examina i utbyte mot mutor samt att utesluta regimkritiska studenter.

Förfalskade doktorsexamen bland höguppsatta iranska ämbetsmän har förekommit tidigare. Ett av de mer uppmärksammade fallen i detta sammanhang var fallet med det nu avlidna Ali Kordan. Han var en iransk konservativ politiker som tjänade i Revolutionsgardet, rättsväsendet och som vice oljeminister, innan han under 2008 blev iransk inrikesminister. Han fick dock lämna sitt ämbete efter endast 90 dagar efter att hans påstådda doktorsexamen visade sig vara falska.

Iran: Privatiseringar en täckmantel för att stärka gardets järngrepp