Motståndsrörelsen, Nyheter

Irak samarbetar med Irans ambassad mot invånarna i Ashraf

Irans ambassad i Irak, iscensätter skrattretande skådespel vid Ashrafs huvudentré med fullt stöd av den irakiska regeringenIrans totalitära prästerskap intensifierar sin psykiska tortyr mot invånare i Ashraf genom än fler olovliga åtgärder.

Den tredje september sände man ett antal av sina irakiska agenter, utklädda till ”irakiska shejker” och ”journalister”, till lägrets huvudentré i syfte att höja moralen hos de redan utplacerade agenterna vid ingången. Dessa individer har utsatt invånarna för konstant psykisk tortyr under de senaste åtta månaderna och försökt ge sken av att irakierna kräver en utvisning av lägerinvånarna.

Agenterna skickades till Camp Ashraf i en minibuss som var hyrd av den iranska ambassaden i Irak.Agenter av prästerskapets ministerium för underrättelse- och säkerhetstjänst, MOIS, är stationerade vid Camp Ashraf sedan februari månad och använt mer än 40 kraftfulla högtalare för att uttala hot och trakasserier mot invånarna i Ashraf. Detta sker samtidigt som åtskilliga släktingar till lägerinvånarna, bosatta i Iran är under förföljelse genom trakasserier, frihetsberövande och dödsdom för påhittade anklagelser av prästerskapets rättsväsende.

Sedan början av 2009 när irakiska styrkor tog över säkerhetsansvaret för lägret, har kommittén i premiärministerns kansli med ansvar för undertryckandet av Ashraf samarbetat med företrädare och agenter av den iranska ambassaden i Irak med avsikt att göra livet outhärdlig för invånarna genom att förvärra deras levnadsvillkor. I detta avseende har man även samordnat åtgärderna och infört inhumana restriktioner på mat- och medicinleveranser. Den irakiska bataljonen har dessutom ställt sina anläggningar och fordon till agenternas förfogande samt tillhandahållit dem mat och husrum.Majoriteten av dessa agenter har även medverkat i den iranska ambassadens utställning mot Ashraf-invånarna i staden Khalis den 16 september. Prästerskapet hade betalat agenterna för att de skulle kräva utvisningen av Ashraf-invånarna vid utställningen. En statlig iransk tidning, Asr-e Iran rapporterade den 26 september att ”en utställning som visade upp brott begångna av Folkets mojahedin i Irak … organiserades av den iranska ambassaden i Irak, i staden al-Khalis i Diyala provinsen. Utställningen hade som mål att förstärka de vänskapliga relationerna mellan broderstaterna Irak och Iran. … Vid sidan om utställningen, signerades ett uppror med krav till den irakiska regeringen att utvisa medlemmar av terroristgruppen Folkets mojahedin från irakiskt territorium.”

Efter ett fullständigt misslyckande i att uppnå sina mål, varken genom den 20-månaderlånga belägringen eller genom konstant psykisk tortyr mot lägerinvånarna under de senaste åtta månaderna, iscensätter den iranska diktaturen tillika skådespel i ett försök att bana väg för ytterligare repressiva åtgärder och attacker mot lägerinvånarna, vilka kommer att medföra nya humanitära katastrof i lägret.Amir Kheyri, invånare i Ashraf, dör till följd av skador från brutal misshandel under attacken mellan 28 och 29 juli 2009

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmärksammar Sveriges regering, FN:s generalsekreterare och hans särskilda representant i Irak, UNAMI samt den amerikanska ambassaden i Irak om det totalitära prästerskapets sammansvärjningar mot invånarna i Ashraf

Med beaktande av ovan nämnda repressiva åtgärder påkallar FFFI, den svenska regeringen att i samarbete med FN, driva frågan samt vidta åtgärder för att FN:s observatörsgrupp och de amerikanska styrkorna åter stationerar sig i Camp Ashraf för att förhindra en massaker på lägerinvånarna.