Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran: Situationen för politiska fångar förvärras

 

Prästerskapets inhumana styre har förflyttat ett antal politiska fångar till fängelser med förskräckliga villkor, i ett försök att intensifiera tortyr och utöva större påtryckningar på fångarna.

Maryam Akbari Monfared, en politisk fånge, blev utan vidare omplacerad till Gohardasht-fängelset på söndag, den 26 september, trots att fängelsets kvinnoavdelning redan är överfyllda. Fängelset är även beryktat för dess fruktansvärda förhållanden på grund av brist på medicinska och andra grundläggande resurser. Dessutom tvingas fångarna spendra dagar utan sömn i sina avdelningar när bödlarna i Gohardasht-fängelset berövar dem möjligheten att sova på nätterna.

Trebarnsmamman Akbari, 36 år, hålls i fängelset för det uppdiktade brottet ”mohareb” (att vara Gudsfiende). Hon har dömts till 15 års fängelse vid Gohardasht-fängelset under en skenrättegång där hon bestred sin dom och beskrev domaren som inkompetent.

Prästerskapets domare, Salamati, förklarade att hon står anklagad för att hon har släktingar i Camp Ashraf som är medlemmar av Folkets mojahedin samt för att några av hennes släktingar har blivit avrättade för deras stöd till samma oppositionsorganisation.

Två av Akbaris familjemedlemmar, Alireza 20 år och Gholamreza 26 år blev avrättade under 1981 respektive 1985 medan två andra, Roqieh 30 år och Abdolreza 23 år blev avrättade under massakern på politiska fångar 1988, ett bland åtskilliga brott mot mänskligheten av prästerskapets totalitära styre.

Även Hamid Haeri, 60 år, en politisk fånge som lider av flera hälsoproblem till följd av tortyr och fångeskap, har blivit omplacerad till Gohardasht-fängelset.  Haeri har en dålig hälsa på grund av bland annat en hjärtsjukdom och har överlevt två slaganfall. Han är dömd till 15 års fängelse eftersom hans son och hans bror lever i Camp Ashraf.

Hadi Qaemi, som arresterades den 27 december 2009 under Ashura-dagens folkliga protester är en annan som har blivit dömd till 15 års fängelse. Han har omplacerats till Gorgans Minoudasht-fängelset.

Andra omplacerade politiska fångar under de senaste dagarna inkluderar Majid Tavakoli, som har blivit förflyttad till Gohardasht-fängelset samt Zia Nabavi och Majid Dori, som har skickats till det ökända Karoun-fängelset i Ahvaz.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI påkallar alla internationella människorättsorganisationer såväl som myndigheter med ansvar för mänskliga rättigheter, särskild FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s särskilda rapportörer om godtyckliga arresteringar och tortyr, att vidta brådskande åtgärder för att omedelbart undersöka situationen för politiska fångar i Iran.

FFFI välkomnar dessutom de senaste amerikanska sanktionerna mot prästerskapets hög tjänstemän för deras kräkningar av mänskliga rättigheter samt för deras ansvar i att slå ned fredliga folkliga protester efter det omdiskuterade presidentvalet i juni 2009.

Mot bakgrund av det allvarliga läget för politiska fångar i Iran, ökande antal avrättningar samt ett tilltagande förtryck i samhället, uppmanar Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, den svenska regeringen att anta liknande åtgärder för att hindra prästerskapets flagranta kränkningar av sin egen befolknings fri- och rättigheter.