Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran: 12 ungdomar i dödscell för brott begångna som minderåriga

 

Nyheter från Iran gör gällande att ett antal ungdomar sitter i dödscell i Gohardasht-fängelset i staden Karaj, anklagade av prästerskapets religiösa diktatur för brott begångna som minderåriga. En del av dessa ungdomar har id-handlingar som löper ut inom den närmaste tiden, vilket gör att de sitter i fängelse utan några rättmätiga identiteter. Nedan följer namnen på några av dessa ungdomar för närvarande i dödscell: 

 1. Seyyed Mohsen Miri (ID har löpt ut)
 2. Reza Padashi
 3. Hamed Pourheydar (flyttad till fängelseavdelning 2)
 4. Hossein Ranjbarzadeh
 5. Kazem Khosravi
 6. Ehsan Ajdehaki
 7. Alireza Johari
 8. Danial Hassanpour
 9. Safar Angouki
 10. Mohammad Aqili
 11. Saber Sharbati
 12. Mohsen Tahernezhad

Samtliga ovan nämnda fångar är dömda till döden för brott de påstås ha begått som minderåriga. Vissa har dessutom suttit i fängelse sedan tre år tillbaka. 

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmanar den svenska regeringen och berörda människorätts- organisationer och aktivister i Sverige att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa varje form av avrättningar i Iran, i synnerhet avrättningar av minderåriga.