Folkliga protester, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Studenter i Teheran protesterar mot omfattande repressiva åtgärder

 Juriststudenter vid Teherans Universitet iscensatte i förra veckan en protestmanifestation med slagord som ”död åt diktatorn”. Manifestationen kom i reaktion mot en serie undertryckande åtgärder från prästerskapets totalitära regim.

Prästerskapets regim har lanserat en plan kallad ”islamisering av universiteten” och har i detta avseende vidtagit åtgärder för att ändra läroplanen och upprätthålla striktare regler för slöja och kläder på universitetscampusen.

Studenter vid Teherans Universitets juridiska fakultet fördömde åtgärderna genom att protestera med slagord som ”död åt diktatorn” på universitetsområdet. Enligt ögonvittnesuppgifter, arresterade agenterna minst fyra studenter vid pådraget.