Motståndsrörelsen, Nyheter

Irakiska styrkor förstörde Camp Ashrafs kommunikationssystem

Irakiska styrkor förstörde på måndagen en av Camp Ashrafs interna telefonledningscentraler

Irakiska styrkor förstörde en av Camp Ashrafs telefonledningscentraler, i ännu en fientlig handling riktad mot lägerinvånarna. Man grävde upp telefonkablar ur marken och tog med sig dem tillsammans med några kommunikationsutrustningar som Ashraf-invånarna själva hade köpt och installerat för några år sedan. Styrkorna stal nyligen varor och utrustningar däribland taggtrådsledningar (se bild nedan) från förråden vid ingången till Camp Ashraf som man hade beslagtagit i juli 2009.

Tillresta agenter av den iranska regimens underrättelsetjänst har i samverkan med irakiska styrkor stationerat sig utanför Camp Ashrafs huvudingång sedan ett halvt år tillbaka och utsätter lägerinvånarna för psykisk tortyr genom ständiga hot. Dessa fientliga åtgärder har även lett till nämnvärda materiella skadegörelser. Som om detta inte vore nog hindras lägerinvånarna från att reparera förstörda installationer och utrustningar.

Detta är ingen engångsföreteelse utan stölder och vandalism har förekommit i många fall tidigare. Under attacker mellan 28 och 29 juli 2009 vållade irakiska styrkor stora skador på lägerinvånarnas lokaler och utrustningar. Sekretariatet för Iranska nationella motståndsrådet utfärdade ett uttalande av den 15 augusti 2009, där man rapporterade att Ashraf-invånarnas egendom till ett totalt värde av 2.5 miljoner dollar, däri fordon till ett värde av 1.7 miljoner dollar, hade stulits eller konfiskerats under juli attacken.

Dessa grymma handlingar fortgår medan irakiska styrkor har alltsedan början av 2009 vägrat släppa in byggmaterial till Camp Ashraf på order av den kommittén inom Iraks statsrådsberedning som egentligen ska ansvara för Camp Ashrafs beskydd.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, uppmärksammar FN-generalsekreterarens särskilda representant för Irak, UNAMI (United Nations Assistance Mission in Iraq) samt amerikanska styrkor i Irak om irakiska styrkors illvilliga handlingar mot invånarna i Ashraf.

FFFI uppmanar FN-organen och USA att vidta brådskande åtgärder för att stoppa dessa händelser och verka för att lägerinvånarna återfår stulen egendom.

Närbild av den förstörda telefonledningscentralen
Irakiska styrkor stjäl taggtrådsledningar från Camp Ashraf-invånarna (närbild)
Irakiska styrkor stjäl taggtrådsledningar från Camp Ashraf-invånarna