Nyheter

Politiska partier upplösta i Iran

Irans statliga tv-kanaler rapporterade att domstolsväsendet har beordrat upplösningen av två stora reformvänliga politiska partier.

Gholam Hossein Mohseni Ejehi, talesperson för rättsväsendet, sade på måndagen att en domstol har på begäran av inrikesministeriet upplöst partierna ”den Islamiska Irans deltagande Fronten” och ”den islamiska revolutionens Mujahedin Organisation”. Han ville dock inte säga när domstolsbeslutet hade fattats.

Inrikesministeriet har tidigare i år förbjudit båda partierna verksamheter, detta enligt rapporter från AP.

Alltsedan det omtvistade presidentvalet i juni 2009,då Ahmadinejad fick sitta kvar som president har domstolsväsendet i Iran prövat hundratals politiska aktivister och personligheter, däribland medlemmar av dessa partier, för deras påstådda roll i de efterföljande upproren.

Båda partierna sägs stödja den s.k. reformistkandidaten Mir Hossein Mousavi, som har sagt att Ahmadinejad vann presidentvalet genom fusk
och bedrägerier.

FFFI ser detta som en del av prästerskapets pågående konsolideringsprocess inför den ökade internationella pressen mot regimen och den allt mer djupa interna konflikten mellan den systemtrogna eliten.