Mänskliga Rättigheter

Internationella krav på Iran att stoppa avrättningar

FFFI- Genève, Internationella jurister och icke-statliga organisationer kräver ett stopp för avrättningar i Iran   

Internationella jurister och icke-statliga organisationer kräver ett stopp på avrättningar och bestraffning av de ansvariga för massakern på 30 000 politiska fångar i Iran samtidigt som mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter pågår. Man uppmanar även FN och USA till att beskydda Camp Ashraf.

Framstående jurister, människorättsadvokater och försvarare av mänskliga rättigheter från olika länder deltog vid en konferens i FN-högkvarteret i Genève den 24 september på inbjudan av Världsorganisationen mot tortyr (OMCT), stiftelsen France Libertés Fondation Danielle Mitterrand, Rörelsen mot rasism och för vänskap mellan folken (MRAP).   

Konferensdeltagarna begärde omedelbara insatser från generalsekreteraren för FN: s säkerhetsråd och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för att stoppa avrättningar av politiska fångar i Iran under anklagelser som ”mohareb” eller ”Guds fiende”. Därtill uppmanade man dessa FN-organ att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa det omänskliga trycket på invånarna i Camp Ashraf, medlemmar av oppositionsgruppen Folkets Mujahedin.

Deltagarna konstaterade att samtidigt som förtryck, arresteringar och tortyr tilltar i Iran har många av de personer som dömts till döden anknytning till Folkets Mujahedin. Därmed har regimen arresterat hundratals anhöriga till invånarna i Ashraf under de senaste månaderna i Iran. De kunde dessutom konstatera att elva personer som tidigare hade besökt sina släktingar i Camp Ashraf har idag dömts till döden i Iran anklagade för att vara ”mohareb” eller ”Guds fiende”.

På begäran av mullornas regim har irakiska styrkor emellertid ökat sina påtryckningar och repressiva åtgärder mot de 3 400 Ashraf-invånarna under de senaste månaderna. Detta i och med att FN:s observatörsgrupp stationerade i Camp Ashraf har lämnat lägret till följd av det amerikanska trupptillbakadragandet från Irak och i synnerhet från Camp Ashraf. Den politiska krisen i Irak och förseningar i bildandet av en ny rättmätig irakisk regering har skapat en farlig situation som gynnar regimen i Teheran.

Talarna betonade att invånarna i Ashraf, som åtnjuter statusen ”skyddade personer” enligt den fjärde Genèvekonventionen, bör få skydd av FN och amerikanska styrkor. Lägerinvånarna har alltsedan början av 2009 utsatts för en blockad av irakiska väpnade styrkor. Dessa styrkor attackerade Camp Ashraf i juli 2009, vilket medförde att elva invånare dödades och 500 skadades.

Under de senaste åtta månaderna har den iranska regimen skickat grupper av sina agenter till Camp Ashraf. Dessa individer använder 40 kraftfulla högtalare installerade utanför lägrets ingång och uttalar hot och vidriga propaganda 24 timmar om dygnet som ett led i den psykologiska tortyren mot lägerinvånarna. Deltagarna belyste detta och påpekade att dessa åtgärder kränker lägerinvånarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Således uppmanade konferensen:

-FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, att ingripa direkt och omedelbart för att rädda livet på de personer som har dömts till döden anklagade för ”moharebeh” (krig mot Gud).

-FN:s säkerhetsråd att inrätta en särskild tribunal för att åtala de ansvariga för och förövarna i 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar, för brott mot mänskligheten och folkmord;

-FN att stationera en UNAMI-övervakningsgrupp i Camp Ashraf. Man uppmanade även de amerikanska styrkorna att säkerställa skyddet av UNAMI-gruppen och invånarna i Ashraf med beaktande av att det är USA:s moraliska och juridiska ansvar att beskydda invånarna i Ashraf och hindra deras tvångsförflyttning inne i Irak.  

FN och USA bör återigen upprepa Ashraf-invånarnas status som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen och vidta omedelbara åtgärder för att häva blockaden mot Camp Ashraf och stoppa den psykologiska tortyren av dess invånare.

Den irakiska regeringen måste erkänna Ashraf-invånarnas status som ”skyddade personer” enligt den fjärde Genèvekonventionen och respekterar deras rättigheter i enlighet med detta Genèvekonventionerna.  

I konferensen deltog följande personligheter som  också presenterade sina utredningsrapporter och rättsutlåtanden:  

-Dr Juan Garcés från Spanien, advokat för de familjer som lämnat in en anmälan mot general Pinochet, och tidigare rådgivare till Chiles president Salvador Allende;

-Professor Eric David från Belgien, professor i internationell rätt och expert i internationell humanitär rätt, tidigare ordförande av Centrum för internationell rätt vid Université libre de Bruxelles;

-Sid Ahmed Ghozali från Algeriet, tidigare premiärminister i Algeriet

-Abolghassem Rezai, biträdande sekreterare i det Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), företräder anhöriga till offren för den iranska regimen;

-Ayatollah Jalal Ganje’i, ordförande för NCRI:s kommitté för religions- och samfundsfrihet;

-Parviz Khazai, NCRI:s representant i Norden;

-Tunne Kelam, estnisk ledamot av Europaparlamentets, ingick i Europaparlamentets delegation som besökte Camp Ashraf;

-Jean-Charles Rielle, ledamot av schweiziska federala parlamentet;

-En delegation av Ashraf-invånarnas familjer vars släktingar inne i Iran har gripits och dömts till döden av regimens rättsväsende.