Engagemang

Demonstration mot Irans-Iraks komplotter mot Camp

Exiliranier, symtaisöre och anhöriga till medlemmar av den iranska oppositionsgruppen folkets Mujahedin bosatta i Camp Ashraf i Irak, demonstrerade å lördad utanför den irakiska ambasseden i Stockholm mot den iranska regimen som genom sina hantlangare i den irakiska regeringen avser tillintetgöra sina politiska motståndare.

Under de senaste åtta månaderna har den iranska regimen skickat grupper av sina agenter till Camp Ashraf. Dessa individer använder 40 kraftfulla högtalare installerade utanför lägrets ingång och uttalar hot och vidriga propaganda 24 timmar om dygnet som ett led i den psykologiska tortyren mot lägerinvånarna. Deltagarna belyste detta och påpekade att dessa åtgärder kränker lägerinvånarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Demonstranter uppmanade Sveriges regering, FN-generalsekreterarens särskilda representant för Irak och de amerikanska civila och militära tjänstemännen i Irak att:

– stationera en UNAMI-övervakningsgrupp i Camp Ashraf. Man uppmanade även de amerikanska styrkorna att säkerställa skyddet av UNAMI-gruppen och invånarna i Ashraf med beaktande av att det är USA:s moraliska och juridiska ansvar att beskydda invånarna i Ashraf och hindra deras tvångsförflyttning inne i Irak.  

– FN och USA bör återigen upprepa Ashraf-invånarnas status som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen och vidta omedelbara åtgärder för att häva blockaden mot Camp Ashraf och stoppa den psykologiska tortyren av dess invånare.

– Den irakiska regeringen måste erkänna Ashraf-invånarnas status som ”skyddade personer” enligt den fjärde Genèvekonventionen och respekterar deras rättigheter i enlighet med detta Genèvekonventionerna.