Artikel

Sanktioner splittrar makthavarna i Iran

 

FFFI-En rad offentliga motsättningar mellan Ahmadinejads regering och parlamentet, inflytelserika präster och även vissa av presidentens egna ministrar har lett till en kris som har ökat den politiska spänningen i landet. Ahmadinejad och hans anhängare har hamnat under ökat tryck från flera maktcentrar i Iran.  

Den iranska regeringen har sagt att sanktionerna, med anledning av landets kontroversiella nukleära program, har stärkt den islamistiska republiken. Ahmadinejad har kallat dem för ”patetiska” och mindre effektiva än ”en använd näsduk”. Men näringsidkare klagar på att råvarupriserna har skjutit i höjden på grund av brist på varor.

En inflytelserik iransk expresident kritiserade regeringen på tisdagen i ovanligt avtrubbade termer och sade att ”den inte tar USA-ledda sanktioner på tillräckligt stort allvar samt att Iran skulle kunna bli en ”diktatur””. Ali Akbar Hashemi Rafsanjanis anmärkningar var en kritik av president Mahmoud Ahmadinejad, men Rafsanjani nämnde inte honom vid namn.

Ledamöter i parlamentet har redan gett en antydan om en eventuell motion för riksrätt mot Ahmadinejad. Irans högste andlige ledare, Ali Khamenei, har krävt ett särskilt medlingsråd för att finna lösningar på de växande konflikterna mellan regeringen och parlamentet. Ahmadinejads anhängare har försökt avlägsna Rafsanjani från etablissemanget, men han har lierat sig starkt med Khamenei, som i sin tur har offentligt stött presidenten.

I sitt anförande under ett möte i expertförsamlingen, ett råd för prästerskapet som består av 86 ledamöter, beklagade Rafsanjani över våldsamma grupper som under de senaste månaderna har belägrat bostäder tillhörande prominenta präster, parlamentet och affärer i Teheranbasaren. Rafsanjani benämnde dessa grupper som ”letala för landet” och varnade för att ”fienden måste stoppas” … innan vi står inför problem i den innersta delen.       

Veteran politikern Rafsanjani kritiserade Ahamdinejad för att han inte har lyckats motverka effekterna av ekonomiska sanktioner, det senaste beviset för splittringen i Irans styrande elit. Rafsanjanis kommentarer kom samtidigt som chefen för FN:s atomenergiorgan IAEA anklagade iranska myndigheter för att hindra dess arbete med att övervaka Teherans kontroversiella nukleära program.    

Den infekterade konflikten mellan makthavarna i Iran blev än mer tydlig i samband med turerna kring frigivningen av den kvinnliga amerikanska gisslan. Ledande tjänstemän meddelade i förra veckan att Shourd skulle komma att friges under lördagen, enligt iranska medier efter Ahmadinejads personliga ingripande. Men iranska rättsväsendet blockerade helt oväntat hennes frigivning och meddelade att den rättsliga processen inte var avslutad.

Sprickan inom den styrande eliten har blivit allt mer uppenbart under de senaste månaderna medan oppositionens protester mot Ahmadninejads omval i juni 2009 har avtagit markant. Analytiker menar att konflikterna fanns även där för ett år sedan men att de idag har blivit allt mer synliga och uppenbara.  

Ahmadinejad har även förargat de hårdföra krafterna i landet för att ha åsidosatt utrikesministeriet genom att utnämna fyra nära allierade till nya utrikespolitiska tjänster. Därmed trotsade han de tidigare kraven på att avskeda sin kontroversiella stabschef som han istället utsåg till sändebud för Mellanöstern. 

Utöver detta drabbades Ahmedinejad av ännu ett bakslag när en diplomat från den iranska ambassaden i Belgien meddelade att han söker asyl i Norge. Han var den andra iranska utrikestjänsteman som hoppat av och som gått med i exil oppositionen under den gångna veckan

Detta belyser det faktum att regimens förtryck har blivit så synligt och så hänsynslöst att de individer som har tjänat prästerskapet i åratal och i årtionden inte står ut och lämnar skeppet