Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Kritiken växer mot rättighetskränkande i Iran

FN:s råd för mänskliga rättigheter inleder sin femtonde session när kritiken mot rättighetskränkningar i Iran växer.

FN:s råd för mänskliga rättigheter inledde sin femtonde session i Genève i början av denna vecka och kommer att träffas de tre kommande veckorna fram till 1 oktober. I sitt öppningsanförande underströk FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, ”brådskande behov” för skydd av mänskliga rättigheter ”både i nödsituationer och långvariga människorättssituationer, enligt FN-organets officiella webbplats.

Pillay framhöll den förvärrade människorättssituationen i Iran och framförde att fredliga demonstranter, människorättsförsvarare, jurister och journalister utsätts för våldsamma angrepp och att deras liv är i fara för det arbete dem utför.

FN: s högkommissarie presenterade en rapport om antalet avrättningar genom hängning i världen inför sessionen, med särskild hänsyn till avrättningar utförda av den iranska regimen. Hon poängterade att regimen inte avslöjar det verkliga antalet avrättningar genom hängning i Iran för att man betraktar det som en fara för sin säkerhet.

Även FN: s generalsekreterare har i en annan rapport hänvisat till statistik från icke-statliga organisationer och framfört att Iran hade 388 deklarerade avrättningar av 714 avrättningar i världen under 2009. Siffrorna visar även att regimen har, oberoende av befolkningsmängden, stått för det största antalet avrättningar genom hängning i världen 2009.

Generalsekreterarens rapport framför även att den iranska regimen har under 2009 dömt en person till döden genom stening och utfärdat dödsdomar mot personer som var minderåriga när dem begick de påstådda brotten.

I sin rapport upprepar FN: s generalsekreterare att de verkliga siffrorna för avrättningar genom hängning i Iran är mycket högre än det kungjorda antalet