Motståndsrörelsen, Nyheter

Iranska regimens senaste komplotter mot Camp Ashraf

Regimens agenter och hantlangare stationerade utanför lägrets huvudentré

I snart åtta månader har agenter av prästerskapets ministerium
för underrättelse- och säkerhetstjänsten (MOIS) och Qods-styrkan
varit stationerade utanför lägrets huvudentré och bedrivit en lång kampanj av psykisk tortyr och påtryckningar mot Camp Ashraf-invånarna utan någon större framgång.

 Inför detta misslyckande och i gensvar mot omfattande stöd från folket i Diyala-provinsen för Ashraf-invånarna, planerar prästerskapets regim
iscensättande av nya komplotter genom sina hantlangare i provinsen.  

Enligt införskaffade information från insidan av regimen, planerar agenterna att sprida falska och provokativa propaganda mot Ashraf genom att iscensätta en fotoutställning den 17 september 2010 i staden Khalis, i Diyala-provinsen, beläget nära Camp Ashraf.   

Regimen har för avsikt att affektera att invånarna i Diyala ser Ashraf invånarna som icke-önskvärda och därmed lägga grunden för en attack mot lägerinvånarna.

Detta ska genomföras av ett antal av prästerskapets irakiska agenter däri borgmästaren i Khalis, Odei Khadhran, chefen för supportrådet av Khalis, Ali al-Zahiri, samt en individ identifierad som Ahlam Ghassem Jassim al-Maliki.

Al-Zahiri åkte till Iran i augusti förra året, där han blev informerad av MOIS i staden Kermanshah i västra delarna av Iran och fick order om att utföra uppdrag mot Ashraf. MOIS tillhandahöll honom stora summor pengar för att distribuera bland agenter som är involverade i uppdraget.   

Al-Zahiri är i nära kontakt med Sheikh Hani, en av regimens viktigaste element i Khalis samt med Abu Tebarak al-Saadi och Abu Heidar Abdulrasoul, två ledande tjänstemän av terroristgruppen, nionde Badr-brigaden, i Khalis.

Odei Khadhran är en välkänd agent av den iranska regimen i Khalis. Han hade tidigare infiltrerat ett antal av iranska regimens agenter i den irakiska armén. Han var under en kort period entledigad från sitt uppdrag och placerad i husarrest. Senare var han återinsatt genom den iranska regimens ansträngningar. På order av den iranska regimen och genom dess finansiering har han organiserat ett antal protestaktioner mot Ashraf i Khalis.

Iranska regimens senaste komplotter förverkligas mot det faktum att närmare än 480 000 invånare i Diyala uttryckte sitt stöd för Camp Ashraf-invånarna under juni förra året och fördömde regimens plojer mot dem. De krävde även ett slut på den omänskliga belägringen av Camp Ashraf.

Förenade föreningar för ett fritt Iran, FFFI, uppmärksammar Sveriges regering, FN-generalsekreterarens särskilda representant för Irak och de amerikanska civila och militära tjänstemännen i Irak, om den iranska regimens sammansvärjningar med avsikt att lägga grunden för ett ökat förtryck och ytterligare påtryckningar mot invånarna i Ashraf genom att sprida lögner och intensifiera den psykologiska krigföringen.

Stoppa ytterligare en humanitär katastrof i Irak..