Mänskliga Rättigheter

Mullorna attackerar politiska fångar i fängelser med avsikt att döda

Gohardashtfängelse 2 mil väster om Tehran

Den 5 september gick vakterna vid Gohardasht-fängelset till attack mot Saleh Kohandel, en politisk fånge i avdelning fyra på fängelset, i ett försök att strypa honom.  Endast tack vare inbladning av andra fångar kunde han räddas från en säker död.  

Den 6 september hetsade regimens fångväktare fångarna till ett blodigt slagsmål i avdelning 1, vilket resulterade i att minst sju fångar skadades allvarligt. Fyra av dem tvingades uppsöka sjukhus utanför fängelset. En fånge, identifierad som Javad Zare, blev svårt sårad med en dolk och förlorade synen på ena ögat.

Den 7 september, på samma fängelse i avdelning 6, skadade Abbas Tavakoli Borazjanis vänsterhand och vänster öga, när han angreps av ligister rekryterade av regimen.  Han vägras behandling för sina skador. Misshandeln föranleddes av hans stöd till politiska fångar och hans samröre med dem. Han arresterades 2008 med hela sin familj och dömdes till dödsstraff anklagad för konfrontation med säkerhetsstyrkorna.

Hans bror Hussein, 33, hade dött tidigare under tortyr i fängelset. Regimens tjänstemän har tvingat hans mor till att skriva på ett papper där hon intygar om att sonen har dött till följd av njure komplikationer och att hon inte kommer att överklaga dödsfallet.

En vanlig metod som regimen utnyttjar för att eliminera politiska fångar i fängelserna är att spärra in de med andra farliga fångar och därmed göra de till måltavlor för våldsamma angrepp. Dessa angrepp planeras och dirigeras helt av myndigheterna.

Några av regimens bödlar inblandade i dessa grymheter är Gohardasht-fängelsets direktör, Ali Haj Kazem, hans ställföreträdare, Ali Mohammadi, chefen för säkerhet och fängelseunderrätelser, Kermani, samt Faraji och hans assistent.   

Under dessa angrepp låser fängelsevakterna dörrarna till avdelningen så att ligisterna kan misshandla fångarna till döds. Kropparna hämtas sedan av revolutionsgardet utan att överhuvudtaget förhöra angriparna om deras brott.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran varna för regimens illasinnade handlingar mot politiska fångar med avsikt att döda och uppmanar till brådskande internationella ingripanden för att rädda livet på politiska fångar i Iran.