Andra nyheter

Iran: Över 200 000 fångar i regimens fängelser

En skakande rapport om Irans fängelser

över 200000 människor i fångenskap i Iran

Idag sitter mer än 205 000 personer i iranska fängelser trots att landets sammanlagda fängelsekapacitet är på 80000 personer, enligt den senaste halvofficiella statistiken. Dessutom överlämnas mer än 8 miljoner ärende till regimens rättsväsende varje år.

Iranska fängelser är överfulla med 2,5 gånger sin kapacitet, enligt webbsidan Alef, anknuten till Ahmad Tavakkoli, ordförande för iranska parlamentets forskningscenter.
 
Gholam Hossein Esmaili, chefen för regimens fängelseorganisationer, sade i förra veckan att antalet fångar är mycket högre än vad kriminalvården har kapacitet för.

I mars 2009 rapporterade den statliga dagstidningen Etemad att fängelsekapaciteten ligger på 60 000 personer, och tillade att det fanns 168 000 fångar i fängelserna. Om man litar på sanningsvärdet i båda statistiken visar de att 37 000 personer har frihetsberövats under det senaste året.

Webbsidan Alef skrev även att regimens domstolar mottar över 8 miljoner nya fall årligen. Om man räknar in redan existerande rättsfall innebär detta att regimens domstolar har 11 miljoner pågående rättsfall per år.

Enligt sajten har prästerskapets rättsväsende cirka 5 500 anställda, vilket antyder att varje s.k. domare – som är handplockade bland regimtrogna element – handlägger 20 ärenden om dagen där varje ärende omfattar 50 sidor i genomsnitt. Detta innebär att varje domare måste läsa över 1 000 sidor av material per dag bortsett från uppgifter.