Nyheter

Irans minister: ”Universitet som ogillar regimen måste jämnas med marken”

 

Irans forskningsminister Kamran Daneshjoo

 Irans forskningsminister, Kamran Daneshjou, hotade med att riva de universitet som motsätter sig regimen och dess paramilitära Bassij-styrkor.

Ministern sade vidare att universitetens uppgift är att ”utbilda etablissemangets kärntrupper”, rapporterade nyhetsbyrån Mehr på söndag.  

 ”Om tjuvarna från öst och väst (benämning på demokratiska nationer i världen) förmår kontrollera universitetsatmosfären i Iran, kommer de att kunna avleda den mot en liberal demokrati av deras tycke, i stället för ett islamiskt universitet. De kommer att definiera framsteg, tillväxt samt universitetens kriterier och värderingar utifrån sina egna önskemål. ”

Daneshjou sade universitet där man förlöjligar Bassij-styrkans kultur (regimens repressiva paramilitära organ), förkastar regimens religiösa krav eller campus där prästerskapet inte vågar gå in, skulle vara bättre av att inte existera. ”Det iranska folket, studenter, anställda och instruktörer kommer att riva ett sådant universitet.”

Daneshjou är en nära medhjälpare till prästerskapets president Mahmoud Ahmadinejad. Han var Ahmadinejads kampanjmanager under det skenbara presidentvalet 2009. I egenskap av prästerskapets forskningsminister, har han vid upprepade tillfällen manat till förändringar av status quo läget på landets universitetscampus, där protesterna mot prästerskapets styre fortsätter att växa. Under sina regimkritiska demonstrationer skanderar universitetsstudenterna ” Bassiji, dra åt helvete ” med hänvisning till de impopulära medlemmarna av detta repressiva organ.

För flera veckor sedan, påpekade Daneshjou att vara hängiven mot principen om prästerskapets absoluta envälde (velayat-e faqih) bör vara en förutsättning när man anställer professorer. ”Vi vill anställa professorer som tror på principen om prästerskapets absoluta envälde”, sade han under sitt anförande till ”Bassiji professorer” vid Hamadans universitet.  

Han tillade i samma tal att ”ett av de grundläggande problemen i våra universitet är att de har definierats enligt västerländska standarder. För att lösa detta problem måste en avstå en sådan atmosfär och skapa en ny.”

I februari varnade Daneshjou att studenter och professorer, som sätter sig emot den iranska regimens politik, kommer att uteslutas.

Ahmadinejads ställföreträdare för Förvaltning och utveckling av humankapitalet (Management and Human Capital Development), Lotfollah Forouzandeh, sade nyligen att översynskommittéer bör bildas för att identifiera de som ”orsakar instabilitet” i universitetsområden.

Ett stort antal professorer har uteslutits eller tvingats avgå under de senaste månaderna. Prästerskapets repressiva åtgärder mot universitetsområden och studenterna ökade snabbt efter landsomfattande uppror post-juni 2009, vilka skakade regimens fundament.

Prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, har också uttryckt oro över situationen i universiteten såväl som de perpetuella protesterna och uppmanat regimens tjänstemän att vidta omedelbara åtgärder för att undertrycka regimkritiker på universitetsområden.

Prästerskapets forskningsminister sade i sin senaste kommentar att Khamenei ”har sagt att universiteten är en fristad för fiendens komplotter. … Så, lärarna har en skyldighet med avseende på Hans Excellens varningar.” Han passade även på att kritisera nuvarande universitetsutbildningar i landet.

För hans del har Ahmadinejad hävdat att ”vårt utbildningssystem har påverkats av sekulärt tänkande och av arroganta makters (USA:s och Israels) myter.” Han hotade även regimkritiska studenter och tillade: ”Våra studenter måste bekämpa liberaler och liberal ekonomiska idéer.”