Nukleärt

Iran: Landet ska tillverka bränsle för forskningsreaktorn

Iran påstod under måndagen att landet ska producera bränsle för en forskningsreaktor som tillverkar medicinska isotoper inom ett år, ett projekt som sannolikt kommer att öka västvärldens oro över landets nukleära ambitioner. 

Iran rättfärdigade sitt beslut om att anrika uran till högre nivåer med att det är en del av en process för att ta fram bränsle för landets forskningsreaktor efter att en överenskommelse med stormakterna om att tillhandahålla Iran motsvarande bränsle föll tidigare detta år. 

USA och dess allierade införde sanktioner mot Iran för landets trots att avbryt urananrikning som väst misstänker kan vara inriktad mot tillverkning av vapen. Iran insisterar att dess intentioner ät fredliga. 

Iran har ett väletablerat program för att framställa låganrikat uran upp till 3,5-procentnivån som behövs för att förse bränsle till en reaktor för elproduktion. I februari började landet anrika uran till nära 20 procent genom ett separat, småskaligt program med låganrikat råmaterial.

Även om Teheran påstår att alla dess aktiviteter är inriktade enbart mot produktion av kärnbränsle, är det mycket lättare att produsera uran till kärnvapenkvalitet för användning i kärnstridsspetsar från 20-procentigt material än från låganrikat uran. Dock är 20 procent långt under det 95-procentiga uran som behövs för ett kärnvapen.

För att konvertera 20-procentigt anrikat uran till bränslestavar krävs avancerade teknologi som Iran hävdar att man har, vilket västerländska experter betvivlar.

Vicepresident Ali Akbar Salehi sade att Iran ska fortsätter anrika uran till 20-procentnivån för att framställa bränsle till reaktorn i huvudstaden Teheran, rapporterade den officiella nyhetsbyrån IRNA på måndag.

”Från och med idag kommer vi att tillverka hela det bränsle som behövs för Teherans forskningsreaktor inom ett år” sade Salehi som citerades av IRNA.

Iran påstår att landets gamla 5-megawatt forskningsreaktor, tillverkade av USA, fortfarande är i drift men att bränslet tar slut inom ett år eller två. Salehi avslöjade inget om hur mycket bränsle som skulle räcka för att hålla igång reaktorn, men sade att landet har producerat 25 kg av 20-procentigt uran alltsedan programmet började i februari.

Salehi, som också är chef för Irans atomenergiorgan, sade att Iran har all rätt att anrika uran till 20 procent eller till någon annan nivå. Han sade ”det är Irans rätt att anrika uran inte bara till 20 procent utan även till vilken nivå som helst för fredliga ändamål.

Salehi sade att Teheran har börjat konstruera en forskningsreaktor likt den i Teheran för att kunna producera medicinska radioisotoper för patienterna utan att utveckla vidare.

En högt uppsatt tjänsteman i nukleära frågor sade på måndagen att Iran ska bygga sin första experimentella kärnfusionsreaktor år 2020, något som ingen annan nation har åstadkommit.

Kärnfusion, den process som driver solen och stjärnorna, har hittills endast behärskats som ett vapen, vilket producerar termonukleära explosioner av väte bomber. Det har aldrig utnyttjats för energiproduktion.

USA, EU, Kina, Indien, Ryssland, Japan och Sydkorea ingick en överenskommelse under 2006 att bygga en experimentell fusionsreaktor i Cadarache i södra Frankrike för 12,8 miljarder, med syfte att revolutionera den globala energianvändningen för kommande generationer.

ITER-medlemmarna (ITER är akronym för the International Thermonuclear Experimental Reactor) har sagt att ingen enskild nation har råd med de enorma investeringar som krävs för att driva denna vetenskapsforskning framåt.