Motståndsrörelsen

Ashrafs säkerhet kräver att Bagdad erkänner invånarnas status

Frihetstornet-Camp Ashraf

Efter en våg av internationella fördömanden, till följd av den iranska regimens och dess irakiska företrädares hot mot Camp Ashraf invånarnas säkerhet och deras liv, kungjorde Diyala polisen att den inte har för avsikt att attackera lägret.

Camp Ashraf är hemvist för 3400 medlemmar av den största oppositionsgruppen Folkets mujahedin (People’s Mojahedin Organization of Iran, PMOI/ MEK). Den är beläget i provinsen Diyala i Irak, norr om Bagdad.

AKA News rapporterade under fredagen att ”polisbefälhavaren i Diyala-provinsen, beläget 66 km norr om Bagdad, förnekade att irakiska säkerhetsstyrkor avser att attackera Camp Ashraf.

Camp Ashraf kontrolleras av irakiska styrkor som har kommit från Bagdad och som får sina order från den federala regeringen. … Diyala polisens befäl är ansvariga för att skydda lägrets ingångar.”

Nyhetsbyrån citerade även polischefen som sade: ”Det finns inga planer på ett väpnat angrepp mot Camp Ashraf.”

AKA News tillade ”De 3500 är under hårdbevakning av den irakiska armén efter att amerikanska styrkor överlämnade säkerhetsansvaret för lägret i början av 2009. Den irakiska regeringen har aviserat en tidsfrist för utvisningen av invånarna ur Irak, men beslutet har inte verkställts på grund av frågans känslighet.”

En PMOI talesman sade, ”Med tanke på tilltagande komplotter från den iranska regimen och dess företrädare i Irak och i syfte att motverka deras ideliga hot, kan Ashrafs säkerhet garanteras enbart när den irakiska regeringen erkänner invånarnas rättsliga ställning som skyddade personer enligt den fjärde Genèvekonventionen.

Regeringen även häva den inhumana belägring som har fortgått under det senaste ett och ett halvt åren och som blir mer restriktivt dag för dag. Bagdad bör även avvisa agenter av den iranska regimens underrättelsetjänst och av Quds-styrkan (prästerskapets förlängda terrorism arm) som har slagit läger utanför Ashrafs huvudentré med fullt stöd från irakiska styrkor och kommittén vid premiärministerns kansli som ansvarar för att förtrycka Ashraf.”

PMOI talesman tillade, ”irakiska tjänstemän har även tidigare förnekat alla planer på angrepp. Men i praktiken har vi sett skamliga handlingar som motsäger dessa uttalanden. Därför måste vi betona USA:s och FN:s ansvar för skyddet av Ashraf. Den klerikala regimens inflytande över Iraks säkerhetsorgan och dess exploatering av det irakiska rättsväsendet är ett obestridligt faktum som har kritiserats av landets patriotiska krafter. ”

läs mer..

Ashrafs säkerhet kräver att Bagdad erkänner invånarnas status

Iranier i Stockholm protesterar mot irakisk krigsför-brytelse mot Camp Ashraf i Irak