Motståndsrörelsen

Stoppa ytterligare en humanitär katastrof i Irak

Irakiska myndigheter planerar ett omedelbart angrepp mot de obeväpnade invånarna i Camp Ashraf i Irak, enlig uppgifter från NCRI.
FFFI Uppmanar världssamfundet, inklusive EU och Sverige, att utan dröjsmål ingripa för att stoppa ytterligare en humanitär katastrof i Irak och begär en omedelbar intervention från FN och av amerikanska styrkor för att garantera lägerinvånarnas grundläggande rättigheter och säkerhet.

NCRI;s pressmeddelande- översättning
Irakiska styrkor förbereder ett angrepp mot Camp Ashraf

Torsdagen den 26 augusti 2010

Enligt uppgifter inifrån den iranska ledningen som motståndsrörelsen har kommit över, planerar irakiska styrkor att utföra en attack mot Camp Ashraf på order av den iranska regeringen inom en nära framtid. För detta ändamål har befälhavare för den irakiska armén och för polisbataljonen stationerade i Ashraf beordrat sina styrkor att stå i full beredskap med vapen och pansarfordon samt ställt in personalens ledighet. Dessutom har man kallt på förstärkning som är på väg mot Ashraf. Den iranska regeringen har bett irakiska styrkor om att ta ett antal Ashraf-invånarna som gisslan.

Enligt planerna kommer attacken att genomföras under torsdagskväll och fredag, vilken sker i skuggan utav det amerikanska trupptillbakadragandet från Camp Ashraf. Den iranska och den irakiska regeringen jämte de irakiska styrkorna har planerat detta under de senaste dagarna och veckorna.

De irakiska styrkorna har i en olaglig och fientlig handling blockerat en av gatorna inne i Camp Ashraf sedan tisdagen den 24 augusti och hindrar de boende från att använda denna gata. Efter beslut av kommittén inom den irakiska premiärministerns kansli som ansvarar för förtrycket mot Ashraf, har ett antal beväpnade styrkor och bepansrade fordon varit stationerade på denna gata som har nyttjats av de boende under de senaste 25 åren.

Två irakiska officerare från arméns underrättelsetjänst, vid namnen Naqib Ahmad Hassan Khodheir och löjtnant Heidar Azab Mashi, stoppade ett fordon inom Ashraf. De tvingade ut föraren och passageraren ur fordonet under vapenhot och utsatte dem för grov misshandel. De två Ashraf invånarna, Rahman Mohammadian och Hossein Kaghazian förolämpades och hotades med arrestering, mord och tvångsutvisning. Händelsen utspelade sig under onsdagen den 25 aug 2010.

Den iranska motståndsrörelsen har uppmärksammat den amerikanska regeringen, FN: s generalsekreterare och dennes särskilda representant i Irak om de irakiska styrkornas troliga angrepp och risken för en ny humanitär katastrof.
Den har även uppmanat de amerikanska styrkorna att ingripa omedelbart och återuppta säkerhetsansvaret för Ashraf . Därtill har man uppmanat UNAMI:s övervakningsteam att återvända till Ashraf för att säkerställa skyddet av Ashraf-invånarna samt för att förhindra deras massakrerande och stoppa den fortsatta brutaliteten mot dem. USA måste skydda Ashraf-invånarna i enlighet med sina internationella åtaganden och enligt en ömsesidig överenskommelse tecknad med varje enskild Ashraf-invånare. Mot beaktande av detta kan USA hållas ansvarig för varje angrepp mot invånarna i Ashraf. Majoriteten av den amerikanska kongressen uppmanade USA:s president, i resolutionen H. RES.704 av mars förra året, att säkerställa skyddet av Ashraf-invånarna.

http://ncr-iran.org/content/view/8767/1/