Engagemang

Minnet av 30000 massakers offern i sommaren 1988 i Iran hedrades

 Söndagen den 22 aug högtidlighöll Exiliranier i Stockholm l minnet av de 30 000 politiska fångar som avrättades i sommaren 1988 i Iran.

I programmet hedrads minnen av de avrättade politiska fångarna med en historisk tillbakablick och berättelser av kvinnliga fångar som då var medlemmar eller sympatisörer av i Folkets Mujahedin, den största oppositionsgruppen mot prästerskapets totalitära envälde.

Deras enda brott var att stå upp för frihet och demokrati samt vägrade underkasta sig prästerskapets totalitära envälde.

Läs mer om massaker 1988