Motståndsrörelsen

Domstol i USA: Att behålla Folkets Mujahedin i terroristlista saknar bevis

Publicerad 2010-07-16

Appellationsdomstol för Columbia distrikt beslutade idag i sin dom att att behålla PMOI på FTO listan har kränkt rättssäkerheten och saknade tillräcklig bevis.

Federala domstolen beordrade utrikesdepartementet på fredagen att omprova sitt beslut att behålla Iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin på sin lista över utländska terroristorganisationen.

Appellationsdomstolen beskriver i sin dom att beslut från USA;s dåvarande utrikesminister Condoleezza Rice , genom att vägra att ta bort Folkets mujahedin (PMOI) från listan över utländska terroristorganisationer (FTO) , saknar tillräckliga bevis, kränker rättssäkerheten och är olaglig.

I sin dom ansåg domstolen att en omedelbar tillämpning av rättsprincipen ska vidtas och att POMI stryks från listan

FFFI gratulerar Iranska folket och oppositionen för denna stora segern.